Assentoft

Smart kort over naturoplevelser i Randers Kommune

Foråret er lige om hjørnet, og naturen byder på et væld af muligheder for oplevelser i det fri. Nu kan du få ét samlet overblik på et Google-kort over naturområderne i Randers Kommune med mange henvisninger til vandreture og naturoplevelser.

Sådan bruger du kortet: Du kan zoome ind og ud via +/- i nederste venstre hjørne. Klikker du på “firkanten” i øverste højre hjørne af kortet, bliver det vist i fuld skærm. De orange stjerner på kortet markerer hvor der en beskrivelse af et naturområde.

Husk at der er forskel på reglerne for færdsel, alt efter om du befinder dig på offentlige eller private arealer.

Adgang i naturen

Offentligheden har som udgangspunkt adgang til at færdes i den danske natur. Der er dog nogle regler som skal overholdes når man færdes i naturen. Se en oversigt over reglerne og adgangsmulighederne.

Hvornår skal jeg have min hund i snor?

Din hund skal som udgangspunkt altid være i snor. Der er flere steder i kommunen hvor der er anvist steder til hundeluftning.

Hvordan skal jeg opføre mig?

Din opførsel i naturen må ikke være til unødig gene for andre naturgæster. Høj musik og lignende nævnes i reglerne.

Du må selvfølgelige ikke efterlade affald i naturen. Det gælder også kompost og grenaffald.

Hvordan kan jeg arrangere ture i naturen?

Hvis du vil arrangere en tur eller en aktivitet i et naturområde kan der gælde regler for at ejeren skal give lov til det pågældende. Er i mere end 50 personer eller er arrangementer annonceret vil det for eksempel være et krav at ejeren giver lov til aktiviteten.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22-26 indeholder regler for offentlighedens ret til færdsel på strande, skove, udyrkede arealer, klitfredede arealer, veje og stier. Denne færdselsret forudsætter, at man på lovlig vis kan komme til disse arealer. Det vil typisk sige, at der fører en vej derhen. Adgang til en strand kan fx også lovligt ske via et udyrket areal.

Kommentarer