Havndal

Smag på sundheden i Havndal

Beboere i Havndal og lokalområdet kan få en forsmag på mulige sundhedstilbud i Havndal Sundhedshus, når Sundhedskaravanen besøger byen fire lørdage i efteråret 2021. Det er fagfolk fra Randers Sundhedscenter, der byder på lidt godt til ganen og forskellige perspektiver på sundhed fra et telt på parkeringspladsen ved Dagli’ Brugsen.

Alt imens omdannelsen af lokalerne på ældrecenteret Aldershvile i Havndal er godt i gang, formes indholdet til Havndal Sundhedshus i samarbejde med byens og lokalområdets beboere. Randers Sundhedscenter kommer med deres bud på muligheder for tilbud i sundhedshuset ved fire besøg i løbet efteråret og julen 2021.

“Vi tilbyder rådgivning om børn og trivsel, bodyagemåling, screening for diabetes, tips til sund og varieret kost, råd om rygestop, rådgivning i tandpleje og meget mere. Samtidig byder vi på lidt godt til ganen i form af for eksempel en smoothie, forskellige snack, kaffe eller kakao med det formål at skabe en god ramme om mødet med borgerne”, siger Christina Breddam, sundhedschef i Randers Kommune, og tilføjer:

“Vi er stadig meget interesseret i at høre, hvad beboerne i Havndal og lokalområdet ønsker sig af det nye sundhedshus. Derfor håber vi, at alle interesserede vil komme forbi Sundhedskaravanen, så de kan møde de faggrupper, der kan levere indhold til Havndal Sundhedshus”.

Det er Sundhedsplejen, Rehabiliteringsenheden, Tandplejen og Enheden for Sundhedsfremme, der står for de fire besøg, der foregår henholdsvis den 25. september, den 2. oktober, den 20. november og d. 4. december 2021 – alle dage fra kl. 10 til 12.

Havndal Sundhedshus: Et naturligt samlingspunkt

Helle Vinther Simonsen er vokset om i lokalområdet ved Havndal, og hun er medlem af et udvalg, der støtter og rådgiver Randers Kommune i forbindelse med etableringen af Havndal Sundhedshus.

“Det er vigtigt, at så mange som muligt af kommunens sundhedstilbud bliver lettere tilgængelige for borgerne i området, og det er et af formålene med Havndal Sundhedshus. Med de fire besøg fra Sundhedskaravanen kan vi også alle sammen blive klogere på, hvilke muligheder der er for indhold i sundhedshuset udover det, vi selv vælger at benytte lokalerne til”, siger Helle Vinther Simonsen.

Ifølge planen er Havndal Sundhedshus klar til indvielse i starten af 2022, og det glæder Helle sig til.

“Jeg håber, at Havndal Sundhedshus bliver et naturligt samlingspunkt for områdets beboere. At vi kan få vores eget sundhedshus med masser af godt indhold bidrager også til den gode historie om Havndal, som har meget mere at byde på, end de fleste er klar over. Jeg oplever det selv som et trygt lokalsamfund med masser af gode initiativer, hvor vi drager omsorg for hinanden”, understreger Heller Vinther Simonsen.

Kommentarer