Randers By

Slut med cigaretskod: Nye askebægre er en succes

De nye askebægre på Justesens Plæne bliver flittigt brugt af de besøgende på plænen. Foto: Randers kommune.

Cigaretskod er et stort problem i det offentlige rum i hele Danmark. Det var også et problem på Justesens Plæne i Randers. Derfor udviklede kommunen i et samarbejde med studerende fra FGU runde askebægre med pointsystemer til tre siddeområder på plænen i foråret 2021. Askebægrene er en succes. De har lokket rygerne til at ændre adfærd og skodde i askebægrene. Nu er græsset ved siddeområderne fri for cigaretskod:

“Det er fedt, at det virker. Det er meget positivt, at askebægrene bliver brugt, og at vi har formået at reducere antallet af cigaretskod på græsset med de nye askebægre, ” siger Tobias Richard Mathiasen. Han var med til at udvikle og svejse de store askebægre sammen på metalværkstedet i Virring, da han er i gang med at uddanne sig til klejnsmed på FGU i Randers.

Ændret tiltag

Før de runde askebægre blev etableret ved siddeområderne på Justesens Plæne, kunne gæsterne ved områderne skodde deres cigaretter i opretstående askebægre. Askebægrene blev ikke anvendt som forventet. Rygerne brugte i stedet græsplænen som askebæger:

“Randers Kommune laver målrettede kampagner og initiativer for at komme det henkastede affald og de mange cigaretskod til livs. Vi følger altid op på vores tiltag for at se, om de virker efter hensigten. På Justesens Plæne viste de mange cigaretskod på plænen, at rygernes adfærd var en anden, end vi havde forventet. Derfor udviklede vi nye askebægre i et samarbejde med studerende på FGU. Det er meget positivt, at vi nu har fundet den rigtige løsning,” siger Claus Engstrup, kultur- og fritidschef i Randers Kommune.

Samarbejde giver resultater

I Randers Festuge satte en gruppe unge fra kunstlinjen på FGU og det kommunale affaldsprojekt Ren Randers fokus på affald og cigaretskod med en affaldsinstallation under Randers Festuge. Senere på året skal kommunen lave flere skodforsøg for at reducere antallet af cigaretskod i det offentlige rum:

“Det er overordentligt positivt, at samarbejdet med de studerende er med til udvikle og kvalificere Randers Kommunes arbejde med at reducere henkastet affald og cigaretskod. De gode resultater med de nye askebægre på Justesens Plæne viser, at det kan betale sig at være flere om at løfte opgaven med at gøre Randers til en renere og mere attraktiv kommune, ” siger Louise Høeg, formand for Sundheds- idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune.

Fakta

I 2021 er Randers testkommune for en række forsøg, der skal finde løsninger på, hvordan man undgår cigaretskod i det offentlige rum.  Det er organisationen Hold Danmark Rent, der står for at undersøge og teste indsatserne i fire testkommuner i Danmark i et samarbejde med tobaksproducenterne.

Udover Randers Kommune er Ålborg, Næstved og Ishøj testkommuner for en række skodforsøg i et samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent og tobaksproducenterne.

EU har besluttet, at alle medlemslande skal indføre producentansvar på emballage og en række plastprodukter blandt andet cigaretskod fra 2023.

Kommentarer