Kultur

Skoleelever i Randers Kommune kan se frem til flere musikoplevelser

Musikgarantien til skolebørn i Randers Kommune bygger blandt andet på musiktilbud fra Randers Kammerorkester. Pressefoto

Efter sommerferien får alle folkeskoleelever i Randers Kommune en garanti for mindst én professionel musikoplevelse om året. Den særlige ordning skal indgå som en del af det læringstilbud, der gives børn og unge i folkeskolerne i Randers. Formålet er at give eleverne læring, dannelse og ikke mindst et musikalsk fællesskab fuld af gode oplevelser, lyder det i en pressemeddelelse tirsdag.

Randers Kommune har siden 2008 sikret en kulturgaranti for alle børn i dagtilbud og skole. Det betyder, at alle børn i Randers Kommune ser mindst én professionel teaterforestilling om året.

Denne garanti bliver nu for alvor udvidet, sådan at alle elever i Randers kommunes folkeskoler fra 0. til 10 klasse også får en garanti om at opleve en koncert af professionel kvalitet mindst en gang om året. Tilbuddet finansieres via Randers Kommunes to udvalg for henholdsvis skole og uddannelse samt sundhed, idræt og kultur.

– Kultur og musik danner baggrund for en vigtig læring og dannelse. Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer at vores børn og unge kommer i kontakt med det professionelle kulturliv. Med den nye garanti får vores elever de bedste vilkår for at lære musikkens forskellige udtryksformer at kende gennem hele deres skoletid. De får kendskab til musikkens huse, bliver fortrolige med koncertsituationerne og får kendskab til og direkte kontakt med musikerne. Med denne garantiordning sikrer vi, at alle børn, også de, der ellers ikke ville få adgang til musikkens verden, lærer musikken at kende fra barnsben af med alt det gode, som følger med, siger Lise-Lotte Lervad Larsen, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

Pilotprojekt

I første omgang bliver musikgarantien en pilotordning i et år. Det sker for at høste erfaringer med valg af musik, læringsmaterialet og udbredelsen på skolerne. Det giver mulighed for at tilpasse en ordning efterfølgende i en fireårig periode. For at sikre den musikalske diversitet bygger ordningen på musiktilbud fra Randers Kammerorkester og organisationen Levende Musik i Skolen (LMS).

Hvor førstnævnte er udpeget til at være én af Danmarks seks basisensembler, er sidstnævnte udpeget af Statens Kunstfond til at være det nationale kompetencecenter for koncerter og læring. Spillestedet Turbinen indgår i ordningen som koordinerende partner og professionel ramme om koncerterne. Sammen udgør de det stærkest tænkelige hold, der sikrer et både inspirerende, aktuelt og vedkommende musiktilbud i øjenhøjde med eleverne, fremgår det af pressemeddelelsen.

– Kultur- og musikoplevelser lever heldigvis i mange former. Når vi laver en sådan garanti, er det vigtigt, at vores børn og unge får mulighed for at opleve musik af professionelle orkestre og bands. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne også får kendskab til genrer, som de nok ellers ikke vil opleve. I Randers har vi et rigt kulturliv med historiske traditioner, det skal vi bevare og sikre for fremtiden, siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, der også understreger at musikgarantien er et vigtigt indsatsområde i den netop vedtaget kulturpolitik for Randers Kommune.

Skole- og Uddannelsesudvalget har på sit møde mandag 12. juni bevilget 380.000 kroner årligt til den nye musikgaranti, herunder også transport af elever fra skoler uden for Randers by.

Hertil kommer de 300.000 kroner som Sundheds-, Idræts og Kulturudvalget årligt har afsat via Kulturaftalen. Det er en udviklingsaftale mellem Kulturministeriet og Randers Kommune, Horsens, Viborg og Silkeborg kommuner. Dertil indgår også allerede afsatte midler til Randers Kammerorkesters koncerter for børn.

 

Kommentarer