Randers By

Skodmission: Unge laver nye askebægre med pointsystemer til Justesens Plæne

Elever fra metallinjen på FGU i Randers har været med til at udvikle de nye askebægere i et samarbejde med Randers Kommune. Fra venstre mod højre sidder Tobias Mathiesen, Mahmoud Rizali og Oliver Larsen.

Nu kan gæster på det populære samlingssted Justesens Plæne i Randers få point, når de rammer et askebæger med deres cigaretskod. Randers Kommune har udviklet nye askebægre sammen med unge fra metallinjen på FGU i Randers. Askebægrene skal fremover lokke flere skod i askebægrene og væk fra græsplænen. Desuden sætter kommunen folie på fliser, der skal nudge skod i askebægre andre steder i Randers by.

Forsøgskommune

Randers Kommune har lagt folie med billeder af skod på fliserne. De skal nudge rygerne til at skodde i de opretstående askebægere, der er placeret, hvor der er registreret mange cigaretskod i Randers by.

I 2021 er Randers testkommune for en række forsøg, der skal finde løsninger på, hvordan man undgår cigaretskod i det offentlige rum. Askebægrene ved siddeområderne på Justesens er det første af flere nye testforsøg:

“Det har været et fedt projekt at være med til at svejse de nye askebægre sammen. Det giver mening at være med til at lave nye produkter til byrummet, der kan gøre en forskel. Jeg håber, at rygerne vil tage godt imod askebægrene og bruge dem,” siger Tobias Richard Mathiesen, der uddanner sig til klejnsmed på FGU i Randers.

Folie på fliser skal nudge skod i askebægeret

De nye runde askebægre på Justesens Plæne afløser tre opretstående askebægre, der har stået ved siddeområderne på Plænen. De opretstående askebægre er blevet fjernet, da de ikke har lokket den mængde skod til sig, som de var tiltænkt. De opretstående askebægre er i stedet blevet placeret andre steder i Randers midtby, hvor der er registreret mange cigaretskod:

“Organisationen Hold Danmark Ren kortlægger hvert år det henkastede affald i Randers Kommune. Kortlægningen giver os et overblik over, hvor der er særlige problemer med affald og cigaretskod. Derfor stiller vi nu de tre askebægre op tre steder, hvor der er registreret mange skod. Samtidig lægger vi folie med billeder af skod på fliserne, der skal nudge rygerne til at skodde i askebægrene,” fortæller Grethe Helledi Kristensen, sektionsleder i Miljø og teknik.

Point på askebægrene skal motivere rygere til at smide deres skod i de nye runde askebægere på Justesens Plæne.

Indsatser i fire testkommuner

Randers Kommune er i 2021 testkommune for en række forsøg, der skal reducere mængden af cigaretskod i det offentlige rum. Det er organisationen Hold Danmark Rent, der står for at undersøge og teste indsatserne i fire testkommuner i Danmark i et samarbejde med tobaksproducenterne:

“Justesens Plæne er et populært samlingssted for unge mennesker i Randers Kommune. Det er derfor oplagt, at kommunen involverer unge i at løse skodproblemerne på plænen. Vi ser frem til at følge resultaterne af indsatsen i Randers og håber, det vil gøre en forskel,” siger Benny Steen Rasmussen, direktør for Hold Danmark Rent.

Fakta

Udover Randers Kommune er Aalborg, Næstved og Ishøj testkommuner for en række skodforsøg i et samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent og tobaksproducenterne.

EU har besluttet, at alle medlemslande skal indføre producentansvar på emballage og en række plastprodukter blandt andet cigaretskod fra 2023.

72 procent af det henkastede affald i Randers er cigaretskod.

Kommentarer