Assentoft

SIF Assentoft pitch’ede om andel i 16,4 millioner kroners pulje

Her pitch'er SIF Assentofts formand for fodbold, Henrik Birch-Præst (tv) og ungdomsspiller, Marius for anlæggelse af en kunststofsbane i Assentoft.

Den 13. marts i år havde alle idræts- og spejderforeninger i Randers Kommune frist for at ansøge om midler i en afsat pulje på i alt 16,4 millioner kroner. Et beløb som er afsat under kommunens Sundheds-, idræts- og kulturudvalg.

På en netop afholdt konference tirsdag i denne uge havde de foreninger, som har ansøgt puljen mulighed for at præsentere sine ideer. Konferencens deltagere drøftede efterfølgende projekterne og input herfra vil blive videregivet til den politiske behandling i udvalg og byråd, hvorefter den endelige beslutning vil blive taget.

På konferencen bød borgmester Torben Hansen (S) velkommen med ønske om, at puljen vil komme flest mulige til gavn og glæde, og han rettede en stor tak for det fantastiske arbejde, som udføres i de frivillige foreninger og netværk.

Herefter kunne Claus Engstrup, Randers Kommune kultur og fritidschef præsenterede aftenens program, som var spækket med hele 24 projekter.

SIF Assentoft var én af kommunens større foreninger, som havde et bud på et muligt idrætsprojekt i Assentoft. Et idrætsprojekt som ikke kun vil glæde medlemmer af SIF, men også Assentoft Skolen, lokale institutioner og mange andre.

Ved sidste konference fik Assentoft cirka 3 millioner kroner af puljen. Dette tilskud – med lokal opbakning – gav mulighed for indretning af et nyt fitnesscenter og realisering af en gammel drøm om at flytte cafeen ned mellem de to haller.

I den kommende tilskudsperiode foreslog SIF, at Randers Kommune støtter op om en kunststofsbane i Assentoft. En bane som kan øge sæsonen og dermed spilletiden for afdelingens cirka 350 medlemmer.

I dag bruger både bestyrelse og trænere mange timer på at få spilletid på kunstgræs. Timer som kræver, at forældre koordinerer kørsel, pakker biler med børn, bolde og støvler, og kører dem til en anden bane. Her kan op mod 80 spillere deles om et træningspas på en kunstbane.

Fra Henning Jeppesen, som er formand for SIF Assentoft lyder det blandt andet:

– Kan det være rigtigt, at en af de største idrætter, skal inkludere forældrenes taxaservice for vintertræning? Bevares vi træner også i hallen, men igen er kapaciteten udnyttet til yderste i de mulige timer! Et hold smider nemt 1.000 kørte kilometer ud på vejene. Hvorfor ikke bare sende spillerne afsted på cykel op til hallen?

Han peger på, at mange andre klubber i kommunen er i samme situation.

– Derfor synes vi, at projektet, vil komme både vores egen og andre klubber til stor glæde, udtaler Henning Jeppesen.

På konferencen havde i alt 24 projekter hver 2 minutter til at pitch’e sin idé, så derfor skulle man være skarp til at formulere de vigtigste argumenter.

SIF Assentofts formand for fodbold, Henrik Birch-Præst og en af klubbens aktive ungdomsspillere, Marius, summerede klubbens vigtigste argumenter overfor konferencens mere end 100 deltagere:

Afstand • Tilgængelighed og mere træning • Bæredygtig løsning

Kort sagt: Succes fra dag nummer ét, lød det fra Henrik Birch-Præst.

Efter en kort middag og uformel samtale ved bordene, blev gruppearbejdet sat i gang. Her skulle diskuteres, hvordan man får mest muligt ud af pengene, hvilket blev opsummeret ved konferencens afslutning:

• Projekterne skal glæde flest mulige
• Projekterne skal have lokalt ejerskab
• Projekterne skal komme i mål

Kommentarer