Randers By

Sidste indsnævringer af Havnegade: Vejarbejde nærmer sig sin afslutning

Kortudsnit: Randers Kommune

Frosten spændte ben for at færdiggøre vejarbejdet på Havnegade før jul, men siden har det milde vintervejr gjort det muligt at fortsætte. Nu mangler kun den sidste del af arbejdet, og i den forbindelse bliver vejen indsnævret mandag den 30. januar og tirsdag den 31. januar i tidsrummet 9.00-15.00. Herefter fortsætter arbejdet uden indsnævringer indtil vinterferien, og når det sidste lag asfalt bliver lagt til foråret, er vejarbejdet helt afsluttet.

– Vi skal have lavet asfaltarbejde langs kantstenene, og i den forbindelse er det nødvendigt at indsnævre vejbanen til et spor i den side af Havnegade, hvor der arbejdes. Der vil være indsnævringer i to dage i dagtimerne uden for myldretiden, og det vil skifte undervejs i hvilken retning, trafikken er påvirket, siger projektansvarlig Thomas Langballe.

Indsnævringerne sker mandag den 30. januar 2023 og tirsdag den 31. januar 2023 i tidsrummet 9.00-15.00.

Flytningen af krydset er færdig inden vinterferien

Vejarbejdet ved Havnegade begyndte i august 2022 og er blandt andet gået ud på at flytte lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst. Flere gange undervejs har det været nødvendigt at indsnævre kørebanen i den ene eller begge retninger i længere perioder. Men nu er vejarbejdet på den trafikerede strækning snart afsluttet, og forventningen er, at den sidste del af arbejdet kun vil genere trafikken i begrænset omfang.

– Efter indsnævringerne mandag og tirsdag kan den resterende del af arbejdet klares uden indsnævringer. Derfor forventer vi heller ikke store trafikale udfordringer denne gang, men vi vil stadig gerne opfordre til, at man finder alternative ruter, hvis muligt, siger Thomas Langballe.

Randers Kommune forventer at være færdige med at flytte lyskrydset på Havnegade inden vinterferien. Herefter vil vejen igen være fuldt farbar og uden gener for trafikanterne. Dog vil der fortsat mangle et sidste lag asfalt – det såkaldte slidlag.

Det sidste asfaltarbejde venter til foråret

Slidlaget vil blive lagt på til foråret, og her bliver der blot tale om få dages asfaltarbejde.  Randers Kommune vil desuden tilstræbe at få det udført om aftenen og natten, og når det er klaret, vil vejarbejdet på Havnegade være helt afsluttet.

Ud over selve flytningen af lyskrydset ved Busterminalen har vejarbejdet i og omkring Havnegade omfattet, at der på strækningen fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds er etableret en ny dobbeltrettet cykelsti. Alt sammen med det formål at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet på Havnegade, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.

Kommentarer