Gjerlev

SF: Stop skolelukninger i landsbyer

Lukning af skoler i landsbyerne skal stoppe, mener Charlotte Broman Mølbæk. Arkivfoto.

– Børn og deres forældre i Randers kommune oplevede i sidste periode en skolestruktur, hvilket fik store konsekvenser for rigtig mange skoler, husker Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem og folketingskandidat for SF.

Det skal være slut med skolelukninger, som er med til at tage livet af de små samfund uden for de store byer. Derfor vil SF på Christiansborg afsætte en pulje på 50 millioner kroner hvert år, som kommunerne kan søge, hvis en landsbyskole er lukningstruet.

– Og særligt landsbyerne oplevede, at overbygninger blev lukket, og Gjerlev fik lukket deres skole under store protester. Det har rystet hele skolevæsenet i kommunen og særligt ramte er de i landsbyerne, fortæller lokale Charlotte Broman Mølbæk.

– I SF stemte vi for en genåbning af Havndal skole, og for at der kunne laves privatskole i de gamle bygninger i Gjerlev, fordi vi mener, at lokalsamfundet er vigtigt, og at skolerne ofte er et naturligt samlingspunkt i de mindre byer, siger Mølbæk.

600 folkeskoler lukket

På 10 år er der lukket 600 folkeskoler i Danmark. Samtidig er andelen af elever i privatskoler og friskoler vokset markant. De næste 10 år skal ikke fortsætte sådan, mener SF. Selv om der kan være gode grunde til at sammenlægge to skoler eller lukke en skole, viser flugten til privatskolerne og de stigende klassekvotienter, at mange skolelukninger sker for at spare penge.

– De små skoler er vigtige for landsbyerne. Lukker man skolen, lukker man ofte byen. Det kan ikke ses på regnearkene, når man snakker om effektivisering og stordriftsfordele. Men prisen betaler borgerne på landet, siger Charlotte Broman Mølbæk.

SF vil styrke de små skoler ved at:

 

  • Pengene skal bruges til at gøre skolen særligt attraktiv for potentielle tilflyttere. Det kan være ved at have flere timer med to voksne, særlige faciliteter, turboforløb med læsning og matematik, eller hvad kommunen mener kan løfte skolen. Pengene søges i en treårig periode.
  • Give alle privatskoler og friskoler i landsbyerne mulighed for at blive en folkefriskole. Det vil sige en skole, der er en del af det kommunale fællesskab, får 100 procent i tilskud og har samme frihedsgrader som friskolerne, men som ikke må afvise børn i skoledistriktet, og som ikke må tage brugerbetaling. Det vil styrke de små friskoler, der er opstået på grund af skolelukninger.

    SF vil finansiere forslaget ved at skære på de private gymnasiers tilskud

Kommentarer