Debat og politik

Samarbejde med ejendomsmæglere bliver udvidet

En forsøgsordning med brug af eksterne ejendomsmæglere ved salg af kommunal erhvervsjord har været en succes. Ordningen bliver nu gjort permanent og udvidet, så den fremover også gælder salg af storparceller til boligformål.

Randers Kommune har som forsøg brugt eksterne ejendomsmæglere til at sælge kommunes erhvervsjord i godt et år, og nu bliver ordningen gjort permanent. Det har byrådet besluttet på mødet den 4. marts 2019. Samtidig besluttede byrådet at udvide ordningen, så den nu også gælder salg af storparceller til boligformål.

Øget synlighed
Ordningen er indført for at øge synlighed og salg af kommunens erhvervsgrunde. Den fungerer på den måde, at ejendomsmægleren står for salg og markedsføring af de enkelte grunde, mens Randers Kommune finansierer annonceringen. Derudover får mægleren et honorar på 15.000 kroner plus to procent af salgsprisen i forbindelse med et salg.

I det senest år har samarbejdet resulteret i et salg af en erhvervsgrund til cirka 1.5 millioner kroner og et honorar til mægleren på 45.000 kroner. Derudover har Randers Kommune brugt 271.000 på annoncering. Blandt andet er der sat fysiske skilte op på strategiske placeringer med reklamer for erhvervsjord.

Ordning er for grunde der ikke sælger sig selv
I forbindelse med, at ordningen nu bliver gjort permanent og udvidet til også at omfatte storparceller, har byrådet besluttet at reducere midler til annoncering til 110.000 kroner årligt. Derudover koster ordningen kun noget i forbindelse med et salg, og her vil ejendomsmæglerens honorar blive indregnet i salgsprisen.

Når Randers Kommune ønsker at sælge en grund, er det lovpligtigt at den bliver sendt i udbud. Samarbejdet med ejendomsmæglerne gælder således kun i forhold til de grunde, der ikke bliver solgt i forbindelse med det lovpligtige udbud.

Kommentarer