Assentoft

Rødt byrådsflertal stemte nej til boligudvikling i landdistrikterne for 11 mio. kroner

Spentrup, som luftfoto'et her viser, er en af de mange landsbyer i Randers Kommune, der ikke prioriteres ved opførelse af nye almennyttige boliger i kommunen.

Debatindlæg indsendt af V og DF’s byrådsgrupper i Randers

Ved byrådsmødet den 26. februar 2018 stillede Venstre og Dansk Folkeparti et ændringsforslag til sagen om prioritering af almennyttige boliger i Randers Kommune.

Vi ønsker at bruge 11 millioner kroner i grundkapitaltilskud udelukkende til landdistriktsprojekter, svarende til under halvdelen af rammen.

Men et rødt flertal i byrådet anført af Socialdemokratiet ønskede at bruge hele almenrammen frem til og med 2021 til udelukkende Randers-by projekter.

I Venstre og Dansk Folkeparti stiller vi os meget undrende over for Socialdemokratiets holdning i denne sag, idet vi gentagne gange i valgkampen har hørt om, hvor meget de ønskede at skabe udvikling i hele vores kommune.

Desværre må vi konstatere, at det nok bare var valggas, idet man her virkelig havde muligheden for at vise, at landdistrikterne også er vigtige for den førte politik i Randers Kommune.

Gad vide om denne beslutning bliver kendetegnende for den landdistriktspolitik, som det nye røde flertal ønsker at føre de kommende 4 år.

Kommentarer