Samfund

Rismølleskolen: En række initiativer sættes nu i gang

Foto: Colourbox/Randers Kommune

Børn- og Skoleforvaltningen er sammen med Rismølleskolen nu klar med en række handlinger, der skal rette op på forholdene på skolen efter hård kritik fra arbejdstilsynet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse onsdag.

Igennem længere tid har der været problemer på Rismølleskolen i Randers, hvor elever på 9. årgang skaber så meget uro, at det går ud over de ansattes helbred. Lærerne på Rismølleskolen udsættes for psykisk vold i form af at blive kaldt grove skældsord og øgenavne. Det fremgår af en rapport fra Arbejdstilsynet, som har tildelt skolen et strakspåbud om at få styr på udfordringerne.

Efter kort tids intensivt arbejde er Børn- og Skoleforvaltningen og Rismølleskolen nu klar med en række handlinger både på kort og lang sigt for at rette op på situationen på skolen efter et strakspåbud fra Arbejdstilsynet omkring det psykiske arbejdsmiljø og kritik af undervisningsmiljøet for 9. årgang.

– Det er en alvorlig situation. Skolen har igennem længere tid gjort en række tiltag, men vi må erkende, at vi ikke er lykkedes. Derfor bliver der nu sat en række konkrete handlinger i gang, som både på kort sigt og lidt længere sigt skal rette op på situationen, siger Carsten Otte, direktør for Børn og Skole og fortsætter:

– Skolens ledelse skal sikre, at der er god ro og orden og et godt undervisningsmiljø. Samtidig har det stor betydning, at forældrene bakker op om skolen og børnenes skolegang. Det handler også om, at man taler med sine børn om, hvordan man agerer i et klassefællesskab og at der står respekt om læreren. Det er jeg sikker at mange forældre allerede gør.

Randers Byråd er også netop orienteret om initiativerne, ligesom forvaltningen sætter en sag på Skole- og uddannelsesudvalgets kommende møde.

Initiativer nu

Der kommer ekstra ledelseskraft på skolen sådan, at den samlede ledelse på skolen får ekstra støtte både til at lave løbende analyser og håndtere både medarbejder-, forældre- og elevperspektiver. Konkret tilføres ledelsen en medleder.

Medarbejderstaben på 9. årgang opnormeres sådan, at der kan være to-lærerordning, co-teaching og foretages observationer for at sætte rigtigt ind. Formålet er både at imødekomme uro, understøtte pædagogiske tiltag og bakke op om undervisningsmiljøet. Samtidig bidrager det positivt til arbejdsmiljøet, da flere medarbejdere har givet udtryk for, at de ikke tør forlade klassen.

Der skrues op for den faglige ekspertise. En specialpædagogisk specialist udstationeres i længere tid på skolen. Formålet er at være tæt sparringspartner og gennem observationer hjælpe og støtte i at skabe det rette læringsmiljø og at møde elever med særlige udfordringer på den rette måde.

– Samtidig går vi også i gang med en række handlinger for elever, der har haft en uhensigtsmæssig adfærd. Det kan jeg af hensyn til personfølsomme oplysninger ikke komme ind på, men det er tiltag, som skal skabe et godt undervisningsmiljø for alle, siger Carsten Otte.

Handling nu – virkning på lidt længere sigt

Der er også en række initiativer, som nu sættes i gang, og hvor virkningen kommer på lidt længere sigt.

Det drejer sig om, at der sættes ind med kompetenceudvikling for medarbejdere, så de oplever at være bedre klædt på til at løse opgaverne og oplever at have de rette redskaber til det. For at give den rette kompetenceudvikling er det nødvendigt at lave en analyse. Den går nu i gang.

I samarbejde med HR-afdelingen vil der være individuelle samtaler og gruppesamtaler med medarbejdere. Der indledes også et samarbejde med Human House og HR både i forhold til enkelte elever og den brede medarbejdergruppe. Formålet er at styrke arbejdsmiljøet og sikre, at medarbejdere oplever psykologisk tryghed og at trivslen øges.

Forældre og elever skal bakke op

Gennem de konkrete initiativer, vil der også ske en forbedring af undervisningsmiljøet.

For at være sikker på, at skolen og forvaltningen har et retvisende og godt billede af elevernes nuværende trivsel, sætter forvaltningen ind med en ekstra trivselsundersøgelse blandt eleverne.

Og så bliver der samtidig skruet op for at inddrage forældrene gennem en tydelig kommunikation om de processer og tiltag, som går i gang. Derfor vil der også blive indkaldt til et forældremøde på 9. årgang.

– Vi har fokus på at undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet skal være godt. Det kræver et stærkt forældresamspil og opbakning. Derfor skal vi naturligvis også inddrage forældrene i hvad der sker, siger Carsten Otte.

 

Kommentarer