Samfund

Rejsegilde på ny stor daginstitution i Munkdrup

Gurli Gris og venner havde fundet vej til tops med rejsegildekransen, og det var der god symbolik i, mente borgmesteren. Foto: Randers Kommune

Går alt efter planen, kan 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn 1. februar 2024 flytte ind i den største nybyggede daginstitution i Randers Kommune.

Fredag den 2. juni var der rejsegilde på institutionen, der er i fuld gang med at blive bygget mellem Munkdrupvej og Æbleplantagen tæt på motorvej E45, og der var god symbolik i, at Gurli Gris og venner havde fundet vej til tops med rejsegildekransen.

– I dag holder vi rejsegilde som en god skik for at takke håndværkerne på byggeprojektet. På den måde får det nye samlede hus en god start på et forhåbentligt langt liv, lød det fra borgmester Torben Hansen, som i sin tale også kom ind på efterspørgslen efter daginstitutionspladser:

– Efterspørgslen er stor, ikke mindst her i området. Randers Kommune vækster i disse år. Blandt andet børnefamilier flytter til kommunen. Det er vi meget glade for. Og vi er i gang med at udbygge og nybygge daginstitutioner flere steder i kommunen. I begyndelsen af maj måned holdt vi rejsegilde på tilbygningen til daginstitutionen Minimax, der fremover kommer til at hedde Børnehuset Elmehaven. Og inden længe går vi i gang med byggeriet af en ny daginstitution i Dronningborg, også her med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, sagde han.

Borgmester Torben Hansen holdt tale for de fremmødte ved rejsegildet på den nye institution i Munkdrup. Foto: Randers Kommune

Den nye daginstitution i Munkdrup bliver som den første i Randers Kommune en såkaldt DGNB-institution (DGNB står for ‘Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’, red.). Det betyder, at der er fokus på bæredygtighed. Alle facetter omhandlende bæredygtighed allerede fra projektets start har været indarbejdet i byggeprojektet, hvor særligt indeklimaet har været i fokus.

Også i daginstitutionens pædagogiske profil bliver bæredygtighed et omdrejningspunkt. Rammerne i den nye daginstitution skal understøtte børnenes leg og børnenes kreative undersøgelser. Det gælder både indendørs og udendørs.

Den nye daginstitution er et led i arbejdet med at øge antallet af pladser i kommunens daginstitutioner, så de følger med befolkningsudviklingen.

Plantegning for den nye daginstitution i Munkdrup. Illustration: Randers Kommune

Daginstitutionen i Munkdrup får plads til otte børnegrupper. Der bliver fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper i den nye bygning, der både får fællesarealer, produktionskøkken, børnevenlige toiletter og opholdsrum til de ansatte. På arealet omkring bygningen får Munkdrup desuden en fin legeplads for forskellige aldersgrupper. Legepladsen vil være tilgængelig for områdets beboere efter børnehusets lukketid.

Inden længe går byggeriet af en ny daginstitution i Dronningborg i gang. Institutionen i Dronningborg forventes færdig i 2025.

 

Kommentarer