Langå

Regionen vil droppe busruter i landdistrikterne

Region Midt varsler besparelser, som kan betyde nedlæggelse af en busrute til Nørbæk. Flere politikere i Randers Kommune er dog villige til sikre ruten, til man har gennemført en allerede planlagt analyse af kommunens samlede kollektive trafik. Foto: Randers Netavis

Debatten om den kollektive trafik i landdistrikterne er blusset op igen efter det er kommet frem, at Region Midt har varslet nedskæringer på den kollektive trafik. Den tidligere busrute 232, som kører mellem Randers og Nørbæk, er i spil.

Region Midtjylland skal spare 35 millioner på busdrift, og det vil man gøre ved at stoppe finansieringen af i alt 17 busruter i en række kommuner.

I Randers Kommune er rute 230 i spil – helt konkret den del som dækker strækningen Nørbæk – Fårup – Bjerregrav – Kousted – Ørrild – Randers. Tidligere benævnt rute 232.

Her vil regionen helt stoppe finansieringen af ruten med henvisning til, at den udelukkende kører lokalt i Randers Kommune.

Det har fået debatten til at blusse op på de sociale medier, hvor flere borgere udtrykker bekymring for udsigten til at miste den sidste rest af kollektiv trafik i området.

Jens Peter Hansen lagde denne ruteplan op på sin facebookside. Her har han markeret, hvilke ruter, der er tale om i udspillet fra Region Midt.

Skidt for tilflytningen

Formand for FSI i Fårup, Pernelle Holm, er ikke så bekymret i forhold til forenigens medlemmer her og nu, fordi børnene ofte enten cykler eller bliver kørt af forældrene; kamp og træningstider passer alligevel sjældent med de i forvejen begrænsede busafgange.  Til gengæld ser hun et problem  i forhold til at tiltrække nye børnefamilier.

– Det er det jo ikke attraktivt at flytte til de små landsbyer i området, hvis der ikke er noget kollektiv trafik. Når børnene får en alder, hvor de skal transporteres til skole i Randers eller Hobro,  til fritidsjob eller andet, og de så ikke kan det – det er da et problem, og det vil få en effekt på foreningen, hvis børnefamilier ikke vil flytte hertil, ræssonerer formanden og peger på, at de mange seniorer, der bor i området, med nedlæggelsen mister transport både rundt i lokalområdet – for eksempel til ældrecentrene – eller til tandlægebesøg inde i byen.

Krav om kollektiv trafik

For Nørbæk Efterskole vil det også blive en udfordring, hvis den eneste bus til byen forsvinder. Det vurderer Lene Blinksbjerg, som er  forstander på skolen.

– Når vi har elevsamtaler, så spørger mindst to ud af tre forældre direkte ind til, hvordan den offentlige transport til skolen er. Det er allerede en udfordring, at vi ikke har bus om søndagen, så vi opfordrer mange til samkørsel. Men vi har altså børn, der kommer fra Sønderjylland og  Fyn eller Sjælland, og de kommer med offentlig transport, siger hun og tilføjer:

– For mange af vores elever, som jo er ordblinde, er det desuden en af de sejre, de tager med herfra – at de lærer at tage bussen selv og turde at spørge om hjælp til at læse køreplanen.

Politisk sikkerhedsnet

Skal man tro, de byrådspolitikere, Landsbyerne har talt med, så er der umiddelbart politisk vilje til at sikre busruten, skulle regionen få magt, som de har agt.

I halen på en ophedet debat om bybusser og landruter besluttede Randers byråd nemlig sidste år, at tage kommunens samlede kollektive trafik op til revision i 2018. Resultatet heraf bør være tilstede, inden man begynder af ændre noget, lyder meldingen.

– Det giver ingen mening, at vi begynder at lave korrektioner, før vi har et samlet overblik, siger formand for Landdistriktsudvalget, Lars Søgaard (V), som allerede har varslet, at man fra udvalgets side vil sende et svar til Region Midt vedrørende de varslede nedskæringer.

Læs også: Forvaltningen har lyttet til borgerne – vil udsætte behandling af ny bybusplan

Næstformand i udvalget, Jens Peter Hansen (V) er helt på linie med Lars Søgaard:

– Vi skal have lavet en helheldsvurdering af den kollektive trafik, og jeg mener, at vi som kommune skal holde liv i ruten, indtil vi har det overblik, analysen giver, siger han.

Jens Peter Hansen kritiserer desuden regionen for i sin tid at have tage nogle forkerte beslutninger omkring indførelsen af rejsekortet.

Netop store omkostninger i forbindelse med indførelsen af rejsekortet anfører Region Midt nemlig som årsag til kravet om besparelser.

– Det er dårlig forretningsførelse, hvis man ikke har en plan for genindtjening af sin investering, påpeger han.

Byådskollegaen Steen Bundgaard (S) er åben overfor, at den eventuelle ekstraudgift til at holde ruten kørende, skal bringes op på de kommende budgetforhandlinger.

Uartigt

Alle politikerne har bidt mærke i regionens timing af meddelelsen om de kommende besparelser.

– Jeg får da den tanke, at regionen har tænkt, lad os lige lukke det ud her i sommerferien, siger Jens Peter Hansen.

Steen Bundgaard er mere direkte i kritikken:

– Jeg synes simpelthen det er uartigt, lyder meldingen.

Kommentarer