Debat og politik

Randers skal konkurrenceudsætte noget mere

Debatindlæg af Anders Burlund, Spidskandidat for Liberal Alliance Randers

Et af de punkter hvor Randers kommune halter voldsomt bagefter andre kommuner er på brugen af private leverandører. I 2015 var Randers placeret som nr. 76 ud af 98 kommuner på Dansk Industri’s erhvervsklimaundersøgelse, hvilket er i den absolut dårligste ende. Samtidig viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv (udgivet september 2016) at Randers i perioden 2012-2015 er placeret som den syvende dårligste kommune målt på forbedringer i graden  konkurrenceudsættelse, med -1,3%. Noget må gøres, for det er sund fornuft og godt købmandskab at konkurrenceudsætte.

LA vil øge konkurrenceudsættelsen

Liberal Alliance vil derfor øge den kommunale konkurrenceudsættelse til best practice niveau. Det betyder, at vi i Randers skal gøre, som man gør i de ti danske kommuner, der konkurrenceudsætter mest. Randers Kommune konkurrenceudsatte i 2015 blot 23,8% af de kommunale opgaver. Det vil sige, at under hver fjerde kommunale opgave blev udsat for konkurrence. Omvendt betyder det, at man på ¾ af de kommunale opgaver ikke undersøgte, om andre kunne løse den samme opgave billigere eller bedre end Randers Kommune. Med Liberal Alliances forslag vil vi hæve graden af konkurrenceudsættelse til 38,3%. Det betyder en direkte besparelse på mellem 52-78 mio kroner, hvert eneste år uden dårligere service for borgerne. Det svarer til en gevinst på mellem 10-15 % af de nuværende udgifter. Man opnår dermed det samme serviceniveau for færre skattekroner. En besparelse på 52-78 mio. kroner årligt, kan gå til at afvikle mere på den kommunale gæld, fremrykke investeringer eller flere varme hænder. Ved at konkurrenceudsætte mere kan vi altså forbedre kvaliteten af vores kommunale kernevelfærd eller skabe et råderum for andre økonomiske prioriteringer.

Ikke kun prisen

Det er dog vigtigt at understrege at man naturligvis ikke kun skal kigge på prisen. Man opnår nødvendigvis ikke de bedste løsninger ved alene at se på prisen en udbyder kan levere til. Det er når vi bruger kvalitet som et konkurrenceparameter, at virksomhederne har de bedste betingelser for at bidrage til at forbedre og udvikle den kommunale velfærd. Det er bla. på brugertilfredshed, leveringssikkerhed, organisering af samarbejde med Randers kommune og med en effektiv plan for kontraktopstart at vi for borgerne i Randers kommune kan opnå de største gevinster.

Kommentarer