Erhverv

Randers-projekt får 14 af 22 rotationsvikarer i fast job

Arbejdsmarkedschef i Randers Kommune, Ole Andersen

Et initiativ fra Jobcenter Randers har siden september sidste år slået to fluer med ét smæk.

Mens 22 faste medarbejdere er sendt på halvårlige kursusforløb for at blive klædt på til fremtidige jobs som socialformidlere, har et tilsvarende antal ledige HK’er udfyldt deres jobs som rotationsvikarer med så stor succes, at næsten to tredjedele af rotationsvikarerne er i job blot et halvt år inde i projektforløbet.

– Med socialformidlerprojektet er vi med til at løse vores egne udfordringer med, at det kan være svært at rekruttere de rette medarbejdere til alle stillinger. Og samtidig får vi altså opkvalificeret ledige borgere, så de er klar til at træde til, når vi skal have besat vores ledige stillinger – lyder det fra en glad arbejdsmarkedschef i Randers Kommune, Ole Andersen.

Ole Andersen har talt med de studerende individuelt, og alle har samstemmende udtrykt taknemmelighed over for muligheden for uddannelse og kompetenceudvikling.

Arbejdsmarkedschefen håber derfor også, at projektets succes vil inspirere andre områder af kommunen såvel som private virksomheder til at tænke i efteruddannelse af medarbejderne.

Også hos HK Østjylland er der stor glæde over projektets succes:

– I HK er vi meget tilfredse med den aftale, vi har lavet med Kommunernes Landsforening om, at vores medlemmer får mulighed for at uddanne sig til socialformidler. I HK Kommunal Østjylland, er vi rigtig glade for samarbejdet med Randers Kommune om dette projekt, for vi har mange medlemmer, der gerne vil uddanne sig til socialformidler. Det giver dem nemlig mulighed for at håndtere fremtidens opgaver og dermed fortsat være en attraktiv arbejdskraft – siger Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland.

– Det er vigtigt i en tid, hvor kravene på arbejdsmarkedet ændrer sig, og arbejdsgiverne efterspørger ansatte, der bliver ved med at uddanne og udvikle sig. At det samtidig åbner muligheden for, at vores ledige medlemmer kommer i arbejde, gør naturligvis begejstringen for projektet endnu større – tilføjer Hans-Henrik Hansen.

Jobrotations- og uddannelsesprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Randers Kommune, HK Østjylland og VIA University College. Projektet har endvidere deltagere fra Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Kommentarer