Spentrup

Randers opruster for at tiltrække nye borgere

Randers Kommune forstærker nu indsatsen for at få flere tilflyttere. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 23. april 2018. Blandt andet vil der blive ansat en bosætningskoordinator, der skal gøre det nemmere at flytte til kommunen.

Randers er en kommune med blomstrende handels-, erhvervs- og kulturliv og masser af muligheder.

Dermed er det en attraktiv kommune at flytte til, og nu bliver indsatsen for at sikre, at Randers er med i overvejelserne blandt de mulige tilflyttere forstærket. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 23. april 2018.

En række faktorer som øget mobilitet på boligmarkedet, udflytning af statslige arbejdspladser og generel vækst betyder, at flere borgere lige nu afsøger mulighederne for at slå sig ned et nyt sted. Det medfører øget konkurrence mellem kommuner om at tiltrække nye borgere. Og det er baggrunden for, at Randers nu opruster.

Koordinatorer skal skabe forbindelse til mulige tilflyttere

Konkret ønsker byrådet at ansætte en bosætningskoordinator, der skal gøre det nemmere at flytte til kommunen. Koordinatorens opgave bliver blandt andet at skabe kontakt til arbejdspladser, der planlægger at flytte til kommunen. Formålet er her at få kontakt til de medarbejdere, der overvejer at slå sig ned i Randers. Samtidig bliver koordinatorens opgave at tilbyde hjælp med at finde arbejde til en eventuel ægtefælle. Netop ægtefællens mulighed for at finde et arbejde er nemlig en særlig udfordring, når par flytter efter en arbejdsplads.

Ud over at ansætte en bosætningskoordinator, har byrådet besluttet at etablere et bosætningsnetværk. Det skal blandt andet sikre at nye borgere kommer i kontakt med de rette mennesker.

Mange faktorer er med til at afgøre, hvor man vælger at bosætte sig. Undersøgelser viser, at de vigtigste faktorer er job og (familie-)relationer. Efter disse er det faktorer som atmosfære, adgang til natur, offentlig transport, tryghed og infrastruktur, der er de mest betydende.

De nye tiltag med bosætningskoordinator og netværk vil blive evalueret efter to år og skal ses i tæt sammenhæng med Randers Kommunes eksisterende indsatser for at styrke bosætning som for eksempel kampagner

Kommentarer