Debat og politik

Randers Kommune vil indføre minimumsnormeringer før tid

Randers Kommune indfører minimumsnormeringer et år før tid. Foto: Randers Kommune.

Allerede fra 2023 skal Randers efterleve det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud. Minimumsnormeringerne, som Folketinget har vedtaget, bliver således indført et år før tid, og samtidig skal andelen af pædagogisk uddannet personale stige. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 18. januar 2021.

Mere voksenkontakt og en større andel af uddannet pædagogisk personale på kommunens daginstitutioner. Det er hovedoverskrifterne i en række forslag, som blev vedtaget på byrådsmødet den 18. januar 2021.

Folketinget har tidligere vedtaget et lovkrav om minimumsnormeringer gældende fra 2024, og med byrådets beslutning vil Randers efterleve kravet i kommunen som helhed et år før tid – nemlig allerede fra 2023. Derudover skal Randers senest fra 2024 også opfylde kravet om minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det vil sige at der i vuggestuer vil være tre børn per voksen og i børnehaver seks børn per voksen.

Mere uddannet personale

Ud over minimumsnormeringer har byrådet besluttet at indføre et måltal for andelen af uddannede pædagoger i de kommunale dagtilbud. Målet er at øge pædagogandelen til 65 procent senest i 2025. På den baggrund skal direktionen lave et oplæg til, hvordan ikke pædagoguddannede kan få bedre adgang til uddannelse.

For at finansiere forslagene fastslår byrådet, at de statslige midler, der er afsat til at forbedre normeringerne, kommer til at gå til personale og ikke til administration. I alt drejer det sig om knap 75 millioner frem mod 2024.

Derudover har byrådet forpligtiget sig til at finde ekstra 2,8 millioner kroner årligt. Det vil ske i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.

Kommentarer