Samfund

Randers Kommune: “Vi havde ingen grund til at betvivle, at området var stabilt”

Arkivfoto: Jan Hagsholm

Randers Kommune er af flere medier blevet spurgt til, om man har taget henvendelser og oplysninger om jordskred alvorligt. I en pressemeddelelse tirsdag skriver man: “Vi har lyttet til bekymringer om jordskred”, men konkluderer samtidig, at kommunen, på baggrund af oplysninger fra Nordic Waste forud for miljøgodkendelsen, ikke kan drages til ansvar for “den nuværende situation”.

Randers Kommune har lyttet til tidligere bekymringer om risikoen for jordskred ved Nordic Waste, hvor situationen lige nu er, at et enormt jordskred er sat i gang som truer Alling Å.

Bekymringerne er blevet viderebragt til virksomheden, som har haft geotekniske eksperter tilknyttet til at vurdere risikoen og håndteringen af området. Forvaltningen har altså løbende drøftet risici og håndtering af risici med virksomheden. Det gælder også i 2023.

– Vi har taget bekymringer om jordskred og risici for Alling Å meget alvorligt. Vi har lyttet og henvendt os til virksomheden for at høre, hvordan virksomheden ville håndtere situationen. Det er virksomheden, der har ansvaret for at håndtere sin drift, så jorden ikke skrider i åen eller uden for matriklen, og ligeledes sikre, at der ikke kommer overfladevand fra virksomhedens område i åen, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Randers Kommune har i 2023 givet en miljøgodkendelse til udvidelse af aktiviteterne på Nordic Waste.

– I 2023 ville virksomheden gerne etablere et areal til sortering og oplag på sit område på 6 hektar. I den forbindelse bliver Randers Kommune spurgt, om det medfører risiko for jordskred. Virksomheden oplyste i sin ansøgning, at man ved at anvende microfiller vil skabe et område, som er stabilt. Og det havde vi ingen grund til at betvivle. Derfor giver kommunen en miljøgodkendelse til dette projekt, som virksomheden dog ikke har sat i værk, lyder det fra kommunaldirektøren.

Miljøgodkendelserne forudsætter, at der hverken kommer jord eller overfladevand fra Nordic Waste uden for virksomhedens område. Derfor afviser Randers Kommune at have et ansvar for den nuværende situation.

 

Kommentarer