Randers By

Randers Kommune klar til at undersøge sygedagpengesager

Randers Kommune opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de på et tidspunkt har fået standset deres sygedagpenge, før de modtog en afgørelse fra kommunen. Er dette tilfældet, vil Randers Kommune nemlig genoptage sagen, da borgeren kan have penge til gode.

”Vi opfordrer alle borgere, der i løbet af de seneste år har fået standset deres sygedagpenge, til at henvende sig, hvis de mener, at deres sygedagpenge blev standset, inden de modtog en afgørelse fra kommunen. Det kan nemlig være, at man så har penge til gode, og så vil vi selvfølgelig sørge for, at de bliver udbetalt,” siger Christian Boldsen, der er formand for beskæftigelsesudvalget.

Baggrunden er, at Ankestyrelsen efter en dom i Højesteret, har truffet en principafgørelse (75-15), der ændrer praksis om tidspunktet for, hvornår udbetaling af sygedagpenge kan standse. Når borgere har modtaget sygedagpenge i en periode, tager kommunen stilling til, om man fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standse, når kommunen har lavet denne vurdering og truffet en afgørelse om det.

Annoncering i lokale medier på vej
Kommunen må altså i denne type sager efter den nye praksis ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standse med tilbagevirkende kraft. Derfor vil Randers Kommune undersøge de sager, som borgere kommer med og her tage stilling til, om den konkrete sag kan genoptages.

”Vi ved ikke, hvor mange sager det kan dreje sig om, men vi ved, det er rigtigt mange sager. Vi har desværre ikke mulighed for at finde sagerne frem automatisk, og det er en voldsom stor opgave at gøre det manuelt. Men vi vil snarest annoncere om det her i lokale medier, ligesom vi vil sende et orienteringsbrev til a-kasserne. Og så vil vi naturligvis undersøge hver eneste henvendelse fra borgere. I nogle tilfælde vil borgeren få efterbetalt et beløb og i andre tilfælde, vil borgen ikke have penge til gode. Det gælder fx, hvis man har genoptaget arbejdet eller har raskmeldt sig,” siger Christian Boldsen.

Sådan får du din sag undersøgt
Hvis du gerne vil have undersøgt din sag om standsning af sygedagpenge, eller hvis du har spørgsmål om din sag, kan du kontakte Randers Kommune på telefon 89 15 78 00 eller via Digital Post.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal behandle sagen. Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Læs mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Kommentarer