Samfund

Randers Kommune indgår nye klimapartnerskaber

Foto: Randers kommune

Randers Byråd har på sit møde mandag den 10. oktober besluttet at indgå klimapartnerskaber med forsyningsselskabet Verdo og Verdo Vand A/S. De nye partnerskaber indgås kun fire uger efter, at et klimapartnerskab blev indgået med Landboforeningen Kronjylland om et forpligtende samarbejde til at fremme en grøn omstilling af landbrugserhverv beliggende i Randers Kommune.  

– Randers Kommune ønsker at gå forrest med, når det gælder en fælles indsats for klimaet. Derfor indgår vi klimapartnerskaber, siger borgmester Torben Hansen.

Som del af den vedtagne Klimaplan 2050 har Randers Byråd besluttet, at der inden 2030 skal rejses 3000 hektar skov. Tilsvarende har byrådet igangsat arbejdet med at fremtidssikre drikkevandsforsyningen og beskytte grundvandet i kommunen. Forvaltningen arbejder derfor på at rejse skove, som ikke alene bidrager til klimamålet, men også vil være til gavn for grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen.

– Verdo Vand A/S en central samarbejdspartner, når vi i de næste mange år rejser skov for at beskytte grundvandet. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået aftalen om klimapartnerskab, siger borgmesteren.

Forvaltningen vil allerede i 2022 rejse de første skove. For at sikre implementeringen af Klimaplanen og byrådets klima, miljø og naturpolitik har forvaltningen fokus på at rejse skove, som ikke alene bidrager til klimamålet, men også vil være til gavn for natur, friluftsliv og grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen. 

Randers Byråd vedtog også en Klimapartnerskabsaftale med forsyningsselskabet Verdo. Heri opstiller såvel Randers Kommune som Verdo en række mål og fokusområder, når det gælder fremtidens grønne forsyning. Partnerskabet har som overordnet mål, at man hjælper hinanden med at nå målet om en 70 procent reduktion af drivhusgasudledningen senest i 2030.

I kølvandet på denne overordnede klimapartnerskabsaftale med Verdo er det tanken, at der formuleres mere specifikke aftaler. Både med Verdo, men også med andre partnere. Et eksempel er det førnævnte partnerskab med Verdo Vand A/S om skovrejsning til gavn for grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen.  

Kommentarer