Debat og politik

Boldsen: 30.000 siders lovregulering skal forenkles

Mængden af love og bekendtgørelser skal ned mener 6-byerne – en sammeslutning af landets seks største kommuner, hvor Randers er repræsenteret.

Beskæftigelsesområdet er i dag et af de mest lovregulerede områder i den offentlige forvaltning. Mængden af love, bekendtgørelser og vejledninger er enorme, og alene på området for forsikrede ledige opgjort til cirka 30.000 sider.

Det skal der gøres noget ved mener man i Randers og de øvrige fem største kommuner i Danmark, nemlig Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København, som alle samarbejder i det såkaldte 6-byerne. Repræsentanter fra kredsen havde i sidste uge møde med Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvor gruppen fremlagde en række forslag til forenkling af Beskæftigelsesområdet.

Udspillene handler om, hvordan man bedst muligt tager hånd om de udfordringer, der er på området for beskæftigelse og lægger indsatsen for de ledige til rette. Udspillene går på tværs af både kommuner og politiske partier.

I en pressemeddelelse fra mødet, udsendt af Christian Boldsen (V), formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Byråd, lyder det blandt andet:

– De mange regler og kontroller, der findes i dag, er med til at hæmme kommunerne i deres beskæftigelsesindsats. Reglerne er blevet en jungle, der beslaglægger enorme ressourcer til administration og kontrol. For eksempel bruger jobcentrene i dag omkring 45 minutter per time til administrative formål, og det efterlader ikke mange kræfter til at gøre det, der egentlig burde være kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen.

Se hele referatet fra mødet på Christainsborg i Christian Boldsens pressemeddelelse her.

Kommentarer