Randers By

Randers helt i front med radonmålinger

Efter der blev foretaget radonmålinger på skoler og daginstitutioner, er situationen forbedret markant. Arkivfoto

Alle skoler, daginstitutioner, ældrecentre og plejehjem er målt for radon og var målingerne over grænseværdien, er der lavet tiltag. I 2018 har Ejendomsservice målt bygninger inden for socialområdet og snart ligger analyseresultaterne klar. Der mangler alene at blive målt i administrationsbygninger og enkelte andre bygninger. 

Alle skoler og daginstitutioner er blevet målt fra 2016-2017, og alle ældrecentre og plejehjem blev målt i 2017. Typisk har Ejendomsservice i Randers Kommune lavet mellem 2 og 10 målinger i en bygning alt efter bygningens størrelse og indretning. Derefter blev målingerne analyseret.

Skoleområdet

På skoleområdet lå langt de fleste bygninger mellem 0-200 bq/m3 og 13 bygninger havde en eller flere målinger mere end 200 bq/m3. 3 bygninger viste sig at havde udelukkende målinger over 200 bq/m3.

Ældreområdet

På ældrecentre og plejehjem lå stort set alle målinger mellem 0-200 bq/m3. Flere bygninger lå under 100 bq/m3.

– Når målingerne ikke er over 200 bq/m3 er det typisk nok at lufte ud fast nogle gange om dagen, og det har vi instrueret vores institutioner i. Og har målingerne vist over 200 bq/m3 har vi for eksempel reguleret ventiationsanlæg, tætnet rørføringer og udbedret revner og sprækker. Og så kontrolmåler vi, fortæller drifts- og ejendomsschef Martin Toft, Ejendomsservice i Randers Kommune.

Med de mange målinger ligger Randers Kommune helt i front i forhold til at have gennemgået alle kommunale bygninger for radon.

De sidste målinger bliver foretaget i administrationsbygninger og i kategorien “øvrige bygninger” som er Kulturhuset, Mimers brønd og den bygning, som Radio ABC bor i.

Fakta

Radon er en naturligt forekommende gas, som siver op fra undergrunden. Hvis koncentrationen af radon bliver for høj, kan det være sundhedsskadeligt. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages. Typisk måler man radonniveauet i fyringssæsonen fra oktober til maj. Grænseværdien for radon er: Under 100 bq (bequerel) pr. kubikmeter: OK. Mellem 100-200 bq/m3: her lufter man mere ud eller lignende. Mellem 200-300 bq/m3: mere effektive forbedringer som fx udbedring af revner og sprækker, ventilationsanlæg m.m.

Kommentarer