Debat og politik

Randers har fået et trafiksikkerhedsråd

Foto: Randers Kommune.

Miljø- og teknikudvalget i Randers har på sit møde 1. marts 2022 oprettet et trafiksikkerhedsråd i Randers Kommune. Formålet med Trafiksikkerhedsrådet er, at rådet skal bidrage til at øge fokus på at forbedre sikkerheden og trygheden på vejene.

“I Trafiksikkerhedsrådet vil vi have fokus på sikre skoleveje, cykelstier og fortove, og jeg kunne også forestille mig i samarbejde med Østjyllands Politi fx en præventiv indsats mod vanvidskørsel,” siger formand for Trafiksikkerhedsrådet Nick Zimmermann.

Nick Zimmermann er som formand for Miljø- og teknikudvalget selvskrevet som formand for det nye trafiksikkerhedsråd. Herudover udpegede udvalget Anker Boje som menigt medlem af rådet og Bo Vestergaard som suppleant.

Trafiksikkerhedsrådet er rådgivende overfor Miljø- og teknikudvalget og byrådet. Rådet afholder op til fire møder om året.

Trafiksikkerhedsrådet i Randers Kommune sammensættes ud over de førnævnte af op til to repræsentanter for hver af følgende: Skole- og uddannelsesudvalget, Ungerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Østjyllands Politi, Cyklistforbundet og FDM. Herudover deltager 3-4 medarbejdere fra forvaltningen.

Kommentarer