Land og by

Randers får strategi der styrker levedygtige landsbyer

En ny strategi skal sætte fælles retning for at styrke landsbyer i at være levedygtige. Det skal ske ved at bruge en metode, som tager afsæt i de enkelte bysamfunds styrker. Strategien tager afsæt i forskellighed.

“I Randers Kommune er der over 90 byer og mindre landsbysamfund. De har hver deres styrker, potentialer og charme. Vi skal skabe de bedste rammer for borgerne uanset, hvor man bor. Med den nye strategi får vi sat en fælles retning for den fremtidige udvikling af levedygtige landsbyer i kommunen. Samtidig sikrer vi rum til, at landsbyerne har mulighed for at udvikle sig på forskellige måder ud fra lokale forhold,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

For at skabe et nuanceret billede af kommunens landdistrikter har Randers Kommune gennemført en kortlægning og dataindsamling af landsbyernes kvaliteter, udfordringer og karakteristika. Den viden er brugt som baggrund for udviklingen af den nye strategi, som landdistriktsudvalget har godkendt.

En systematiseret tilgang til udvikling

Randers Kommune har i flere år arbejdet aktivt for at styrke bosætning og livskvaliteten i kommunens landsbyer. Blandt andet er der udarbejdet lokale udviklingsplaner og udarbejdet bosætningskampagner og områdefornyelser sammen med borgerne.

“Vores landdistrikter har gode og nære fællesskaber, aktive ildsjæle, fantastiske naturområder, hyggelige landsbyer og masser af historie og kulturarv. Vi har både visioner og ambitioner om at styrke landsbyerne, sikre gode levevilkår og skabe udvikling med afsæt i individuelle særpræg og kvaliteter, ” siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

Arbejdet med at sikre de bedste vilkår i kommunens landdistrikter er dog kompleks. Et vigtigt element i strategien er derfor et metodisk værktøj til at målrette udviklingen med afsæt i den enkelte bys styrker, sådan at de lokale udfordringer kommes i møde. Værktøjet er udarbejdet af forvaltningen i Randers Kommune med afsæt i kommunens øvrige strategier og politikker.

Livskvalitet i landdistrikterne

Generelt set i Danmark sker der en urbanisering og folk flytter mod de større byer, hvilket betyder at flere landområder har udfordringer med befolkningstilbagegang.

Landdistrikterne rummer dog et stort potentiale og har mange iboende kvaliteter. Målinger fra både Danmarks Statistik og Gallup viser nemlig, at livskvaliteten er højere i landdistrikterne end i de større byer. Realdania forskningsprojekt ‘Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’ peger blandt andet på stærke netværk, social inklusion, stedbundne lokale identiteter, naturens rytmer og en enklere tilværelse med fred og ro, som årsager til højere livskvalitet på landet.

Randers Kommunes arbejde med udvikling i landdistrikterne sker i tæt samarbejde med borgerne. Alle områder har iboende og stedbundne kvaliteter, der kan skabe grobund for udvikling og levedygtige landsbyer.

Kommentarer