Dronningborg

Randers Byråd justerer pasningsgarantien og giver ekstra penge til nyt dagtilbud i Dronningborg

Som udgangspunkt skal alle børn fortsat tilbydes en plads i det distrikt, hvor de bor. Men er det ikke muligt, har forvaltningen midlertidigt mulighed for at tilbyde plads et andet sted i kommunen. Det skal i så fald være så tæt på barnets hjem som muligt, har byrådet besluttet på mødet den 13. juni 2022. Samtidig har byrådet afsat ekstra midler, så etableringen af et nyt dagtilbud i Dronningborg kan gå i gang hurtigst muligt.

Børnetallet stiger i Randers Kommune, hvor der er stor efterspørgsel efter pladser til børn i alderen 0-5 år. Og derfor er det ikke længere muligt at leve op til den nuværende pasningsgaranti, hvor man er garanteret plads i det distrikt, barnet bor.

Randers Kommune er inddelt i fem dagtilbudsdistrikter, og på mødet den 13. juni har byrådet besluttet at justere pasningsgarantien. Konkret har byrådet vedtaget følgende:

  1. Den nuværende distriktsinddeling fastholdes, men det kan i en periode frem til 31. december 2022 være nødvendigt at tilbyde en plads uden for distriktet. Bliver det nødvendigt at tilbyde børn pladser uden for eget distrikt, tilbydes plads så nær på børnenes hjem som overhovedet muligt.
  2. Tilbydes forældre en plads uden for distriktet er der mulighed for at vende tilbage til det oprindelige distrikt når der er en ledig plads.
  3. Der igangsættes et arbejde med at finde yderligere kapacitet inden for de nuværende bygningsmæssige rammer.
  4. Der igangsættes et arbejde med at udbygge kapaciteten så det får virkning inden den 31. december 2022. Der rejses en særskilt bevillingssag på børne- og familieudvalgets møde den 22. august og økonomiudvalget den 5. september og byrådet den 12. september.
  5. Byrådet orienteres månedsvis om udviklingen i pasningskapaciteten opdelt på distrikter.

Byggeri af dagtilbud i Dronningborg skal i gang hurtigst muligt

På mødet har byrådet desuden afsat ti millioner kroner ekstra til etableringen af et nyt dagtilbud i Dronningborg med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

Oprindeligt var der afsat 21,5 millioner kroner til dagtilbuddet, der skulle have været bygget sammen med et nyt plejecenter og idrætshal til en samlet pris på godt 125 millioner kroner. Men på grund af stigende priser på byggematerialer, kunne ingen af de i alt fire indbudte tilbudsgivere give et tilbud inden for det beløb, som var afsat til projektet. Byrådet besluttede derfor at afbryde processen og skal nu i stedet tage stilling til det samlede projekts videre skæbne i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger. 

Netop på grund af det stigende børnetal kan byggeriet af det nye dagtilbud dog ikke vente. Og med byrådets beslutning om at afsætte ti millioner kroner ekstra, kan forvaltningen nu sætte gang i byggeprocessen, så det nye dagtilbud kan blive etableret hurtigst muligt.

Kommentarer