Debat og politik

Til Randers Byråd i forbindelse med Budget 2017

Skolelederne, pædagogerne og netværket af skolebestyrelser i Randers Kommune ser med alvor på udviklingen, hvor flere og flere ressourcer overføres fra almen til specialundervisning.

Af Carsten Fredslund Andersen (formand for Skolelederforeningen i Randers Kommune), Karsten Madsen (fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Randers Kommune) og Thomas Winther (kontaktperson for netværket af skolebestyrelser i Randers Kommune).

Vi ser med alvor på den udvikling, hvor stadig flere ressourcer overføres fra almen- til specialundervisning, hvorved mulighederne for at inkludere alle elever i almenundervisningen svækkes.

Vi er på den baggrund indstillet på at medvirke til at udarbejde en ny inklusionsstrategi for Randers Kommune, hvor blandt andet visitationspraksis, ressourcetildeling til specialtilbud, befordringsudgifter og den samlede dimensionering af specialtilbuddene i Randers Kommune indgår.

Målet for dette arbejde skal være at begrænse overførslen af midler fra almenundervisningen til specialundervisningen. I den forbindelse skal der arbejdes for, at færre børn ekskluderes, samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud, tættere på deres basisklasser.

Vi er samtidig bekymret for skolernes aktuelle muligheder for at løfte inklusionsopgaven samtidig med udviklingen af den almene undervisning. Almenundervisningen står i skoleåret 2017/18 med en ekstra udgift på 13 millioner kroner som følge af merudgifter til specialskoler og specialklasser. For at sikre skolerne de bedst mulige rammer for arbejdet med en ny inklusionsstrategi anbefaler vi, at folkeskolernes almenundervisning ekstraordinært tilføres 13 millioner kroner i skoleåret 2017/18.

Disse ressourcer kan finansieres ved at reducere i de ikke-disponerede anlægsmidler til skoleudviklingsplanen. Vi er klar over, at vi dermed sænker hastigheden i renovering og modernisering af skolernes bygninger, samt at dette kan medføre, at nogle bygningsmæssige udfordringer må løses med færre ressourcer, end der ellers ville have været råd til.

Kommentarer