Samfund

Randers Bibliotek får halvanden million til tre udviklingsprojekter

Randers Bibliotek har fået 1.5 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Bibliotekschef Lone Føgh Westphall sammen med Loke Andersen, Signe Winter Brinkmann, Lena Koldsø, Inger Nygaard Kaad, Emil Asani og Henrik Gadegaard er nogle af de medarbejdere, der står bag projektbeskrivelserne i ansøgningerne. Foto: Randers Bibliotek

Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har tildelt knapt halvanden million kroner til Randers Bibliotek som støtte til tre udviklingsprojekter med fokus på børn og unge med skolevægring, borgernes brug af kunstig intelligens og fremme af trivsel. Arbejdet begynder i januar 2024 i samarbejde med både lokale aktører, andre folkebiblioteker i landet og Aarhus Universitet.

Nutidens bibliotek er meget mere end udlån af bøger og formidling af viden. En engelsk undersøgelse viser, at bibliotekerne i England løfter en velfærdsopgave til en værdi af tre milliarder pund om året, og netop velfærd i form af blandt andet udvikling, trivsel og fællesskaber står højt på dagsorden på Randers Bibliotek.

Derfor søgte Randers Bibliotek om støtte til projekterne “Biblioteket som øvelsesarena for børn og unge med skolevægring”, “AI i borgernes hænder” og “Biblioteker fremmer trivsel” fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Bibliotekschefen i Randers Kommune har netop modtaget meldingen om, at alle tre projekter blev honoreret med det fulde ansøgte beløb.

– Det er tre meget relevante og spændende projekter, og blandt vores succeskriterier er naturligvis, at de alle bliver til glæde og gavn for borgerne i Randers Kommune. Samtidig håber vi, at vores arbejde og resultater kan inspirere og gavne andre, der arbejder med samme udfordringer – både i biblioteksverdenen og andre arenaer, siger bibliotekschef Lone Føgh Westphall og tilføjer:

– Jeg har kun ros og beundring tilovers for de medarbejdere på biblioteket, der har lagt tid og kræfter i ansøgningerne. Randers Bibliotek har modtaget over 10 procent af den samlede pulje. Det vidner om stor faglig udviklingskraft og understreger, at Randers er med helt i front, når det gælder lokal og national biblioteksudvikling.

Stærke samarbejdspartnere

Et af de tre projekter, Randers Bibliotek har fået støtte til, er “Biblioteket som øvelsesarena for børn og unge med skolevægring”. Et stigende antal børn og unge er ramt af skolevægring og mistrivsel, og bibliotekarerne møder ofte borgere fra denne målgruppe.

– Børnene og de unge bruger biblioteket som frirum, og sammen med en række lokale samarbejdspartnere vil vi undersøge, om biblioteksrummet kan fungere som en slags øvelsesarena. Målet er, at det skal blive nemmere for dem at komme tilbage til skolen og trives i fællesskabet, fortæller Henrik Gadegaard, projekt- og udviklingskonsulent på Randers Bibliotek.

Et andet projekt handler om at løfte biblioteksbrugernes og -personalets evne til at anvende og forstå kunstig intelligens i et mere og mere digitaliseret samfund. Under titlen “AI i borgernes hænder” samarbejder biblioteket blandt andet med Aarhus Universitet om projektet, der skal øge både færdigheder og tryghed ved de nye teknologier.

Aarhus Universitet er også med, når Randers Bibliotek og det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi undersøger, hvorfor og hvordan bibliotekerne spiller og kan spille en trivselsfremmende rolle i menneskers liv i projektet “Biblioteket fremmer trivsel”. Flere af projekterne bliver realiseret i samarbejde med andre af landets større biblioteker.

Høje ambitioner om at gøre en forskel

Borgerne i Randers Kommune kan godt forvente, at udviklingsprojekterne kommer dem til gode fremadrettet.

– For alle tre projekter gælder det, at resultaterne skal bruges og implementeres i bibliotekets drift. Vi har høje ambitioner om at vise, hvor meget danske biblioteker kan bidrage positivt til samfundet og gøre en forskel i forbindelse nogle af de velfærdsudfordringer, vi står overfor, siger bibliotekschef Lone Føgh Westphall.

Randers Bibliotek har i alt modtaget 1.472.700 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Det svarer til 10,4 procent af hele puljen på 14,2 millioner kroner. 74 projekter søgte om støtte til projekter for i alt 35 millioner kroner, og 33 af dem fik tilsagn.

Midlerne er fordelt således, at “Biblioteket som øvelsesarena for børn og unge med skolevægring” får 264.500 kroner, “AI i borgernes hænder” får 556.200 kroner og “Biblioteker fremmer trivsel” får 652.000 kroner.

 

Kommentarer