Debat og politik

Radikale: Børnene glemmes bevidst i budgettet

Debatindlæg af Mogens Nyholm
Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Randers

I de kommende fire år skal der spares millioner af kroner hos Randers Kommunes  børn. Det har Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og de konservative besluttet.

Til næste år skal der spares nogle få millioner kroner på børnene, men ovenstående fire forligspartier har allerede nu vedtaget stigende besparelser i årene 2020, 2021 og 2022.  I år 2022 skal der f.eks.  spares 26 millioner kroner. Det drejer sig altså om mange lærer og pædagogstillinger!

I forbindelse med budgetforliget udtalte forligskredsen, at i Randers tør vi gå andre veje. Det må vi sige Omann, Hansen og co. i den grad gør på skoleområdet, når det påtænkes, at ca. hver fjerde barn i forvejen går på privatskole. De herre og damer vælger den forkerte vej, hvis målene er flere børn i kommunens folkeskoler og en bedre hverdag for de mindste børn i pasningsordningerne.

Radikale Venstre vil en anden vej for vores børn, og det er en af bevæggrundene til vi ikke kunne gå med i det netop vedtagne budget; vi vil nemlig bruge pænt flere penge. Det er vejen at gå, hvis udviklingen skal vendes, så forholdsvis flere af forældrene på sigt gerne tilvælger folkeskolen.

Vi radikale fremlagde selvfølgelig på ansvarlig vis vores eget budget, og var vores budgetudspil  blevet vedtaget ville der i de følgende fire år være mere end 40 millioner kroner at gøre godt til børnene, sammenlignet med Omann og co. skrabede  ”børne-budget”. Prisen for dette radikalt børnevenlige tiltag ville være  en minimal skattestigning.

Kommunens børn skal gives den bedste start på livet.  Her er snik snak samt skåltaler ved kommunevalg nytteløse – kun flere penge, pænt flere penge nytter.

I øvrigt tror Radikale Venstre, at mange i bedsteforældre generationen bifalder ideen om, at der bruges flere penge på børnenes opvækst og uddannelse. Børnene er jo vores fælles fremtidssikring for velfærdssamfundets beståen.

 

Kommentarer