Randers By

Projektforslag for fremtidens Justesens Plæne er godkendt

Foto: Randers Kommune.

Justesens Plæne skal fremover både beskytte byen mod stormflod og være et attraktivt bynært naturområde. Nu har byrådet godkendt et projektforslag, der skal fungere som grundlag for det videre arbejde. Og samtidig har byrådet sendt et forslag til en lokalplan, som vil gøre det muligt at realisere projektet, i høring. Under høringern bliver det muligt for alle at kommentere og komme med input til både lokalplan og projektforslag.

Randers Kommune har nu et grundlag for det videre arbejde med at udvikle Justesens Plæne – en af byens mest centrale pladser, som rigtig mange bruger og har et forhold til.

For på mødet den 13. juni 2022 har Randers Byråd godkendt et projektforslag for den nye Justesens Plæne, der ud over at appellere til en bred målgruppe og have plads til events, fremover også får en vigtig rolle i klimabeskyttelsen af Randers by.

Med byrådets godkendelse bliver projektforslaget nu udgangspunktet for det videre arbejde med myndighedsansøgninger og projektering.

Et grønt opholdsrum uden barrierer

Omdannelsen af Justesens Plæne er en del af Udviklingsplanen for Flodbyen. På det nye Justesens Plæne skal der etableres et grønt dige, der på sigt bindes sammen med resten af Klimabåndet til en sammenhængende højvandsbeskyttelse gennem Randers midtby. Samtidig skal der være et grønt opholdsrum, vandkanten skal være tilgængelig for alle, diget skal være en forbindelse – ikke en barriere, og tidevandets og årstidernes rytmer skal synliggøres.

Det centrale element i forslaget for Justesens Plæne er diget med en ny stiforbindelse. Diget forskydes mod Tørvebryggen, hvor det eksisterende jernbanetracé bevares som en kulturhistorisk fortælling. Derudover er planen at etablere et bevægelsesområde, åpavillon, ny stibro ved vandet, belysning og ny beplantning. Endelig vil Vandmiljø Randers etablere en pumpestation med tilhørende installationer.

Lokalplan og projektforslag kommer i høring

Sideløbende med projektforslaget har forvaltningen lavet et nyt forslag til en lokalplan for området. Den vil gøre det muligt at etablere de tekniske anlæg på stedet og på mødet besluttede byrådet at sende lokalplanen i høring. I den forbindelse bliver det også muligt for offentligheden at kommentere projektforslaget. Høringsmaterialet bliver snarest tilgængeligt på www.randers.dk/høringer

Det fulde projekt, som er fremlagt i forslaget, har et estimeret budget på 15 millioner kroner. Der er dog mulighed for at skalere projektet, så prisen holdes på 10 millioner kroner, der er forudsætningen i økonomimodellen for Flodbyen.

Beslutningen om, hvordan det endelige projekt helt præcist kommer til at se ud, træffes i forbindelse med, at anlægssagen fremlægges til politisk behandling i efteråret 2022.

Kommentarer