Coronanyt

Politiske møder i stram form skal holde hjulene i gang

Arkivfoto

Hastende sager der kan understøtte erhvervslivet og opretholder kommunens drift bliver nu behandlet på udvalgsmøder på Skype, så de ligger klar til økonomiudvalg og byråd senere i april.

På et skypemøde for gruppeformænd i Randers byråd, blev det i går besluttet, at politiske møder i perioden fra 1. april og frem til byrådsmødet den 27. april bliver afholdt. Dog med afsæt i flere stramme kriterier:

Absolut hastende sager bliver udvalgsbehandlet på skype fra 1. april til 14. april, sådan at sagerne kan komme på Økonomiudvalgsmøde den 20. april og i byrådet den 27. april., og om nødvendigt bliver disse to møder afholdt på skype. Alle ikke-hastende sager udskydes til, at situationen forventes at blive normal i slutningen af april/begyndelsen af maj.

Sikrer drift og arbejdspladser
– Vi genoptager nu de politiske møder, fordi der er en række sager, som er helt nødvendige at få behandlet. Det gælder sager, der kan sikre, at kommunen kan fastholde sin drift, at vores lokalsamfund fungerer og, at vi kan bidrage til at holde fast i arbejdspladser i det private erhvervsliv – siger Torben Hansen.

På gruppeformandsmødet blev der nikket til at fremrykke en række anlægsaktiviteter. Det skønnes at kommunen i alt kan igangsætte ekstra aktivitet for op imod 65 mio. kr., hvoraf cirka 40 mio. kr. kan nå at få virkning i 2020.

Finansieringen kommer fra midler, som allerede er afsat i budgettet i 2020, overførsler af midler fra 2019 der endnu ikke er brugt samt fremrykning af anlægsbudgetter i 2021 og frem.
Anlægsaktiviteter i gang

– De anlægsaktiviteter vi sætter i gang, skal vi for eksempel hyre håndværkere til. Vi har nikket til en bruttoliste af både større renoveringsarbejder og en lang række opgaver, som under alle omstændigheder ville være blevet sat i gang – men nu gør vi det hurtigere end planlagt,” siger Torben Hansen og fortsætter:

– Regeringen og KL lavede i går en aftale, som giver kommunerne mulighed for at øge vores anlægsinvesteringer. Vi skal dog selv betale for det, så vi gør, hvad vi kan indenfor de eksisterende budgetter. Aftalen åbner også mulighed for, at vi som kommune kan låne til nogle flere anlægsinvesteringer. Det er positivt og den mulighed kigger vi selvfølgelig også på. Men, lånene skal betales tilbage, så der skal være luft i økonomien til afdragene. Hvis vi for alvor skal sætte gang i store og nye projekter, så vil det kræve statslige tilskud, og det indeholder gårsdagens aftale ikke noget af.

– Og så vil jeg gerne kvittere for, at gruppeformændene i byrådet i høj grad havde fokus på at stå sammen og finde gode løsninger her midt i en krise og en tid, hvor det handler om, at vi skal tage godt hånd om de borgere, der har brug for det, sikre at kommunens drift kan fortsætte og sikre, at vi kan understøtte erhvervslivet – siger Torben Hansen.

Aktiviteter, der nu sættes i gang
En række nødvendige ombygninger kryds, belægningsarbejde og signalreguleringer. Anlæg af buslommer og svingbaner og nye fortove samt asfaltarbejde. Renovering og vedligeholdelsesopgaver på en række bygninger, udskiftning bænke og affaldskurve ved Skovbakken i Randers, renovering og vedligeholdelse af skulpturer samt diverse arbejder på boldbaner er noget af det, der sættes i gang.

Kommentarer