Samfund

Politikere plantede træer i den nye Klørupskov ved Over Hornbæk

Borgmester Torben Hansen, folketingsmedlem Camilla Fabricius og Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden, plantede træer i den nye Klørupskov ved Over Hornbæk. Foto: Klimaskovfonden

Der blev sagt store ord om små pinde da borgmester og folketingsmedlemmer tirsdag var ude for at plante træer i den nye Klørupskov ved Over Hornbæk. Skoven er plantet med støtte fra Klimaskovfonden som et led i klimaindsatsen, og den vil optage 2000 tons CO2, når den vokser op.

Endnu er det bare pinde på en mark. Men når egetræerne og nåletræerne i Klørupskov ved Over Hornbæk vokser op de kommende år, så vil de optage drivhusgasser og dermed bidraqe til at mindske Danmarks CO2-udledning, lyder det i en pressemeddelelse fra Klimaskovfonden.

Derfor blev der også sagt store ord om de små pinde, da borgmester Torben Hansen (S), sammen med folketingsmedlemmerne og partikollegerne, Malte Larsen og Camilla Fabricius, tog den nye skov i øjesyn og plantede deres egne symbolske egetræer.

– I Randers Kommune er vores mål at plante 3000 hektar ny skov inden 2030, og Klørupskov er en af de første klimaskove, vi har rejst i samarbejde med Klimaskovfonden. De mange nye skovarealer får stor betydning for vores klimaindsats ved at suge CO2 ud af atmosfæren. De vil gavne miljøet og biodiversiteten ved at beskytte grundvandet og blive levested for planter og dyr. Og så giver de nye skove os flere muligheder for at opleve naturen. Derfor ser jeg frem til, at vi i et tæt samarbejde med landbruget, virksomheder, staten og mange flere får sat fuld fart på skovrejsningen i de kommende år, sagde Torben Hansen.

Camilla Fabricius, folketingsmedlem fra Aarhus, understregede, at det var en stor fornøjelse at se, hvordan arealer både kan bruges til at gavne klimaet, naturen og biodiversiteten og det rekreative:

– At være med til at plante træer og rejse skov, det giver en virkelig stor glæde. Det, at vi sammen kan se nye arealer, hvor man både passer på klimaet og naturen giver mening. På denne måde går skovrejsning hånd i hånd med klima og biodiversitet og rekreation, og vi mennesker har brug for at komme ud i det grønne, sagde hun.

Borgmester Torben Hansen (tv) fik opbakning til præsentation og træplantning i Klørupskov af to partikolleger fra Christiansborg, Malte Larsen og Camilla Fabricius. Foto: Klimaskovfonden

“Der skal turbo på skovrejsningen”

Den nye skov vil over de næste 70 år binde 2000 tons drivhusgasser, vurderer Klimaskovfonden.

– Træer er et af naturens bedste redskaber til at lagre CO2 og begrænse klimaforandringer og temperaturstigninger. Derfor er vi rigtig glade for at Randers Kommune har taget initiativ til at rejse skov og for, at vi i dag kan komme ud og se den nye skov. Det er et vigtigt klimaredskab, og vi skal have sat turbo på skovrejsningen i Danmark, så vi kan få mere skov, der er til gavn for klimaet og til glæde for de kommende generationer, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Udover at skoven skal give en klimaeffekt, skal den også give naturen bedre vilkår. Derfor plantes der både egetræer, bøg og forskellige nåletræer samt skovbryn med blomstrende buske og træer. I skoven kommer desuden en lysning samt en ny sø til den fredede løgfrø, der lever i nærheden af den nye skov, og som er tilbagegang i Danmark på grund mangel på levesteder.

I den nye skov er gjort plads til en lysning med en lille skovsø, man håber, giver gode vilkår for den udrydningstruede løvfrø. Foto. Klimaskovfonden

 

Kommentarer