Tånum

Politikere om busplan: stadigvæk i en tidlig fase

2: Der blev afholdt tre borgermøder om den nye busplan i sidste uge. Foruden forsamlingshuset i Tånum, var det Kulturhuset i midtbyen og Ulvehøjhallen i Haslund, der lagde hus til. I Haslund, der står til få bybussen erstattet af regionalrute 223, var var cirka 200 borgere mødt op.

Tånum: De Konservative vil tage hensyn til yderområderne, når den nye busplan lægges frem, mens Venstre minder om, at bybusser som ingen står på, er spild af både tid og penge. 

Miljø – og teknikudvalget skal først på et møde den 22. december godkende, at forslaget til den nye busplan sendes i høring, men politikere i byrådet er allerede begyndt at røre på sig. De Konservative har sendt et læserbrev i den lokale presse med overskriften ”Busserne skal nå ud i landdistrikterne”, hvor formand Bo Westergaard Hansen lover at partiets byrådsmedlem, Daniel Madié, vil være ”på mærkerne”, når den nye busplan skal lægges frem.

Ser her: De Konservative: busserne skal nå ud i landdistrikterne

– Nu ser jeg frem til at få samlet alt materialet, så jeg kan udtale mig på et oplyst grundlag, men helt principielt mener vi i De Konservative, at vi skal tænke mere på vores landdistriktsområder og små landsbyer. Vi må væk fra den refleksreaktion, der hedder, at hvis der skal spares, så kan vi gøre det på landet, siger han og fortsætter:

– På et regneark vil et bussæde i Tånum altid være dyrere end et bussæde i Jennumparken, men hvis vi altid gør den slags op i penge, så vil vi altid finde besparelserne i landdistrikterne. Som kommune får vi på et tidspunkt andre trafikale problemer, hvis vi ikke spreder os over et større landområde og lader borgerne bo, som de har lyst, siger han.

Venstre advarer imod lette løsninger

En anden byrådspolitiker, der har ytret sig i debatten om den nye busplan, er Jens Peter Hansen fra borgmesterpartiet Venstre. Han har i debatindlæg og på Facebook advaret imod ”at vælge den lette løsning, når borgerne står foran konkrete problemer”.

– Siden kommunesammenlægningen i 2005 er der ikke blevet kigget på bybussystemet, som koster kommunen 60 millioner om året. Jeg mener, vi som ansvarlige politikere må se på, hvordan vi giver borgerne mere service for de samme penge. Dermed ikke sagt, at vi lige præcis accepterer de forslag, som forvaltningen kommer med, siger Jens Peter Hansen, der minder om at beslutningsprocessen er i en tidlig fase.

Spild af tid og penge

Venstre-politikeren har på Facebook deltaget i debatten om Haslund, hvor bybussen ifølge den nye busplan skal erstattes med regionalrute 223. Her skriver han, at beslutningen om at pege på Haslund ”ikke er grebet ud af luften, men baseret på, der ikke er særlig stor efterspørgsmål efter busservice.”

– Tånum og Ålum er også et landdistriktsområde i min optik. Det er del af diskussionen og det skal vi kigge på. Skolebørn og ældre skal sikres en smertefri transport, men det ærgrer mig bare, hvis en diskussion om en mere effektiv bybusdrift bliver en diskussion om landdistrikterne i bred forstand, siger Jens Peter Hansen, der minder om, at 30 ud af 31 byrådsmedlemmer godkendte det grundlag, som forvaltningen har udarbejdet deres forslag på.

– Den store øvelse her er at se på bybusserne, og hvordan vores by betjenes bedre. Alle burde være enige om, at bybusser der kører, men som ingen står på både er spild af tid og penge, slutter han.

Borgerne i Tånum, Ålum og Tebbestrup blev til borgermødet den 31. Oktober anbefalet at skrive til Midttrafiks hjemmeside, hvor man kan afgive høringssvar, som vil indgå i overvejelserne om den nye busplan.

Kommentarer