Debat og politik

Politik handler om retning og indflydelse

Af Mogens Nyholm, Radikale

Byrådsmedlem, Randers Kommune

Netop vedtagne budget 2024 – 2027 præges af, at der sættes en rigtig retning for Randers kommune.

Stevnstrup, Langå, Haslund, Udbyhøj, Havndal, Gjerlev er byer, hvor der sker udvikling. Enten indbyggermæssigt med hensyn til aktiviteter eller begge dele. Mange flere byer kunne nævnes. Selvfølgelig også Randers by, hvor Byen til Vandet rager op. Med vedtagne budget fastholdes den retning, vi har set i nogle år.

På børne og skoleområdet sættes også retning. Hos de mindste børn igangsættes forløb, så personale gives uddannelsesløft, ligesom en ny daginstitution om få år ser dagens lys. På skoleområdet afsættes penge til skoleudbygning; ca. 140 millioner kroner sættes af de kommende fire år – heraf de 90 millioner gå til Sydbyen, hvor der om få år mangler pladser.

På en række politik-områder iscenesættes såkaldte investeringsmodeller, hvor det handler om at gøre tingene på en bedre måde – følgelig få mere kernevelfærd for pengene. Tiltag ses bl.a. på social-, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Områder, vi radikale vil følge tæt – det skylder vi de implicerede borgere og medarbejdere.

På kultur, fritids- og idrætsområdet kommer flere aktiviteter til, både i og uden for Randers by. Bl.a. er der tænkt på Værket, Turbinen, Museum Østjylland og foreningslivets rammer.

Plan og byggesagsbehandling tilføres yderlige ca. 4,5 millioner kroner de næste par år. Det viser, at der er gang i hjulene her hos os. Der bygges – der udvikles.

En enkel tidsel ses i budgettet. Besparelsen på Trekløverskolen. Radikale Venstre forsøgte forgæves at få den luget ud. I tidligere budgetår er vi, sammen med andre partier, lykkedes hermed – det lykkedes desværre ikke i år. Vi radikale kæmper nu nævnte sårbare børns interesser indefra; i budgetkredsen. At vælge at gå i oppositionsrolle og råbe øv er nytteløst for børnene – bedre vi sidder med ved bordet, hvor indflydelsen er… i året, der kommer, har børnene, forældrene og de ansatte i den grad brug for et talerør i budgetkredsen. Ydermere, i de kommende år skal der laves nye budgetter, og vi Radikale garanterer, at vi bærer Trekløverskolens udfordringer ind i disse.

Politik handler om at få indflydelse og give retning på politikområderne. Fem år i træk har Radikale Venstre taget ansvar på vegne af borgerne i Randers kommune… det har vi tænkt af fortsætte med ved fremtidige budgetter.

Søren Mikkelsen
Formand

Dan Løvkvist
Næstformand

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem

Radikale Venstre
Randers kommune

Kommentarer