Ø. Bjerregrav

Planen for Randers Kommunes fysiske udvikling er vedtaget

På byrådsmødet den 14. juni 2021 har Randers Byråd vedtaget Kommuneplan 2021 og dermed, hvordan Randers Kommunes byer, landskaber og natur skal udvikles i de næste 12 år. Kommuneplanen bliver revideret hvert fjerde år, og i forhold til planen fra 2017, kommer udviklingen nu til at tage udgangspunkt i seks nye karakterområder.

Kommuneplan 2021 er den overordnede plan for Randers Kommunes fysiske udvikling i de kommende 12 år. Og planen er nu vedtaget af Randers Byråd. Det skete på mødet den 14. juni 2021, hvor det samtidig blev besluttet, at der skal udarbejdes en plan for placering af et udviklingsområde for nye grunde i Øster Bjerregrav.

På kommuneplan2021.randers.dk vil du snart kunne se den nye kommuneplan og, hvad der gælder, hvor du bor.

Kommuneplanen skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur, og den beskriver blandt andet, hvor der må bygges og udpeger mulige bolig- og erhvervsområder.

En helhed – seks karakterområder

Kommuneplanen bliver revideret hvert fjerde år, og i forhold til planen fra 2017 er der i den nye udgave en række forandringer.

Blandt andet kommer den fysiske udvikling af Randers Kommune nu til at tage udgangspunkt i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.

Et forslag til Kommuneplan 2021 har været i høring, og undervejs har der været borgermøder i hver af de seks nye karakterområder. Der er i alt kommet godt 100 høringssvar.

Du finder høringsmaterialet og alle høringssvar her.

Kommentarer