Debat og politik

Plan for kommunens fysiske udvikling er vedtaget

Randers Kommunes planstrategi for den fysiske udvikling i de kommende år er efter en offentlig høring på otte uger nu endeligt vedtaget af Randers Byråd.

Strategi for fysisk planlægning
Planstrategien er byrådets strategi for hele kommunens fysiske udvikling i de kommende år, og den sætter samtidig rammen for revisionen af kommuneplanen, der skal gennemføres frem mod 2021. Undervejs i høringen er der kommet to høringssvar, men altså

Planstrategien er hægtet op på byrådets visionsproces og målsætninger. Derfor er den bygget op omkring fire udviklingsspor fra visionen:

•Grøn og bæredygtig udvikling
•Attraktiv bosætningskommune
•Attraktiv erhvervskommune
•Byen Til Vandet

Revision af kommuneplanen er på vej
I følge planloven skal byrådet i forbindelse med vedtagelse af planstrategien også vedtage, om kommuneplanen efterfølgende skal revideres i sin helhed, eller revideres for afgrænsede temaer. Her lægger planstrategien op til en række temarevisioner af kommuneplanen samt en fuld revision inden 2021.

Undervejs i høringen af planstrategien er der kommet to bemærkninger fra henholdsvis Vejdirektoratet og Århus Stift. Disse har ikke givet anledningen til ændringer i selve planstrategien, men vil blive taget med til den kommende revision af kommuneplanen.

Kommentarer