Asferg

PIF får penge til at udvide frikvartersprojekt

Samarbejdet mellem Asferg skole og Purhus Idrætsforening om at mobilisere elever i frikvarterene har været en stor succes. Nu har PIF fået tilskud til at udvide konceptet i skoleåret 2017/18. Arkivfoto

Purhus Idrætsforening (PIF) har netop modtaget knapt 50.000 kroner i støtte fra Kulturministeriet til at udvide frikvartersprojekt i samarbejde med Asferg skole.

Som led i at efterleve folkeskolereformens krav om mere bevægelse i undervisningen iværksatte Asferg Skole sidste år et samarbejde med Purhus Idrætsforening om at aktivere skoleelever i frikvarteret.

Læs også Asferg skole samarbejder med PIF om frikvartersprojekt

Siden skolestart i august sidste år har eleverne fra 5. og 6. klasse haft deres faste gang i Asferg Træningshus 2 gange om ugen i skoletiden. Her deltager de i mange forskellige fysiske aktiviteter som  boldspil, springgymnastik, dans, yoga med mere.

Læs også Skole-idræt-samarbejde i Asferg i medierne

Projektet har været en succes. Udover, at eleverne har fået mere motion og bedre trivsel i skolen, har idrætsforeningen oplevet medlemstilgang og en øget interesse for foreningens tilbud i øvrigt.

Læs også Purhus IF er danmarksmestre i foreningsudvikling

Nu ønsker man at udvide projektet til at omfatte elever fra 2. til 6. klasse og alle 5 store frikvarterer i løbet af ugen.

Der blev søgt tilskud til gennemførelse af det nye projekt blandt andet ved Kulturministeriets pulje inden for folkeoplysnings- og højskoleområdet, og herfra har foreningen netop fået tilsagn om det søgte beløb på i alt 47.700 kroner.

Gode argumenter giver pote

Ansøgningen fra Purhus Idrætsforening indeholdt følgende projektbeskrivelse:

“Frikvartersprojekt samarbejde med Asferg Skole (AS)

I skoleåret 2017/2018 ønsker PIF og AS at have muligheden for at tilbyde idrætstilbud til elever i 2-6. klasse i de 5 hovedfrikvarter om ugen. Til 4-6. klasse tilbydes redskabsgymnastik, dans og fitness en gang om ugen, og til en udvalgt gruppe i 2-3. klasse tilbydes motorisk træning 2 gange om ugen.

Dette mål udspringer af viden om, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børn og unges trivsel, indlæring og sundhed (Vidensrådet for Forbyggelse, 2016). Der sættes fokus på fysisk træning og motorik i de udvalgte idrætstilbud, som ved start og slut i skoleåret vil blive testet. Til at teste elevernes motoriske færdigheder anvendes en motorisk test: Movement ABC-2, og til at teste elevernes kondition benyttes: Andersen-testen. Foreningen ønsker desuden med projektet at blive klogere på målgruppens efterspørgsel til fritidsaktiviteter, og tror på at frikvartersprojektet ligeledes kan åbne op for at flere elever har lyst til at være aktiv i deres fritid i foreningen.”

Kulturministeriets pulje på i alt 4 millioner modtog 111 ansøgninger, hvoraf 31 har fået positivt tilsagn – her iblandt altså Purhus Idrætsforening.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside

Kan du lide, hvad du læser? Så gå ind på Facebook og “synes godt om” Randers Netavis her

Kommentarer