Havndal

Penge til det digitale liv og byggegrunde

Arkivfoto

I det netop indgåede budgetforlig i Randers Byråd er landdistriktsområdet repræsenteret med to punkter: ”Liv i landsbyerne – også digitalt” får tildelt 2 millioner kroner i 2018 og 2 millioner i 2019.

Der er igangsat en række tiltag, der alle skal understøtte landsbyernes evne til at samarbejde og realisere projekter. Landdistriktsservice, nyhedsbreve, fundraiserkurser og den årlige landdistriktskonference skal fortsat være en del af Randers Kommunes bestræbelser på at løfte landdistriktet.

Forligspartierne prioriterer, at der arbejdes videre med at understøtte rammevilkår for erhverv, bosætning og turisme på tværs af hele kommunen, og særligt adgang til højhastighedsbredbånd og en god mobildækning er afgørende herfor.

Etablering af en bredbåndsfond

Randers Kommune har siden 2015 arbejdet på at forbedre den digitale infrastruktur i Randers Kommune.

Adgang til højhastighedsbredbånd er et vigtigt rammevilkår for bosætning og erhverv. Via etablering af en bredbåndskoordinator, midler til medfinansiering af bredbåndsprojekter til regeringens bredbåndspulje og et intelligent udbud af Randers Kommunes wan-forbindelser er der allerede skabt resultater med indsatsen.

Med etableringen af bredbåndsfonden på 2 millioner kroner i 2018 og 2019 ønsker forligspartierne at indsatsen opprioriteres yderligere.

Der skal i den forbindelse arbejdes med forskellige initiativer inden for gratis wifi, passiv infrastruktur i forhold til opsætning af master og etablering af tomrør samt realisering af bredbåndsprojekter således, at alle borgere og virksomheder i Randers Kommune har mulighed for at få tilbudt højhastighedsbredbånd.

Byggegrunde

Forligspartierne enige om, at der også skal være attraktive byggegrunde i kommunens større landsbyer, så der også er mulighed for at tiltrække nye beboere.

Byggegrunde i Havndal og Øster Tørslev er allerede på vej, og forligspartierne er enige om at byggemodne nye byggegrunde i Gjerlev og sikre planlægning for nye rækkehuse i Fårup.

Kommentarer