Debat og politik

Partier vil samarbejde om borgerindragelse og åbenhed

Se billedserie

Otte partier og lister som alle stiller op til det kommende byråd har underskrevet en skriftlig aftale om øget borgerinddragelse og større åbenhed i Randers Kommune.

– Vi har ikke lagt os fast på hvordan det skal foregå fremover, men vi er enige om at arbejde for det. Hvert parti og hver liste har så nok hver sine bud på hvordan det kan gøres, indledte Per Schultz-Knudsen et pressemøde i formiddags.

Partierne og listerne er enige om, at der i den kommende byrådsperiode skal laves forsøg, der sikrer den enkelte borger større indflydelse og medbestemmelse på beslutninger, der træffes af byråd eller forvaltning, og som har indflydelse på borgernes hverdag.

Der skal indhentes inspiration til sådanne forsøg i bl.a. Reykjavik i Island, og der planlægges et borgermøde i efteråret 2017.

De otte partier og lister er Beboerlisten, Kristendemokraterne, Radikale Venstre, Sociallisten, Enhedslisten, Nationalpartiet, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten.

– Vi skal finde vejen til bedre demokratiske tider, sagde den radikale Mogens Nyholm, og refererede den tidligere kulturminister Marianne Jelved fra et møde på Gjerlev Skole, som sagde, at moderne politikere er nødt til at indse, at stadigt flere forhold kræver borgerinddragelse. Samtidig understregede han, at det også handler om at komme væk fra de lukkede rum, og magtfuldkommenhed, som nogle større partier her i Randers benytter sig af.

Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten mente, at aftalen ligger lige i Enhedslistens hjerte.

– Vi vil gøre meget for borgerinddragelse, og vi mener, at borgerne selv skal inddrages i hvad de rent faktisk vil inddrages i sagde Enhedslistens spidskandidat, som gerne ser borgerinddragelse i form af idé-generering og konkrete forslag.

– Det er jo ikke givet, at det er dem der sidder i byrådet, som fremkommer med de bedste ideer, konstaterede hun.

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten konstaterede, at borgerinddragelse ligger i Velfærdslistens dna, og er glad for, at der er så mange partier og lister, der står sammen.

– Vi har brug for at vi får en åben og ærlig kommune, pointerede Kasper Fuhr Christensen.

Velfærdslisten vil gerne medvirke til lokale folkeafstemning. Konkret syntes Kasper Fuhr Christensen at skolestrukturen burde have været til folkeafstemning, fordi den berørte så mange. Sagens karakter skal afgøre, om en afstemning skal gælde hele kommunen, eller kun i det lokalområde en given sag skal besluttes.

Niels-Erik Mulvad fra Kristendemokraterne bakker op om aftalen fordi demokratiets dna er borgerinddragelse. Ikke mindst i kraft af den seneste kommunalreform, hvor kommunerne er blevet større, forklarer han.

Bjarne Overmark fra Beboerlisten frembragte et konkret eksempel på hvor borgerinddragelse med fordel kunne benyttes. Han henviser til en lokalplan for Thorgrunden med højhuse, blanding af privat og almen udlejningsbyggeri. På baggrund af en række spørgsmål fra Bjarne Overmark er det nu kommet frem, at lokalplanen er brudt sammen, og det burde have været meddelt til byrådet senest 1. maj.

– Det var et kæmpe projekt. Et af de største som er vedtaget i denne byrådsperiode. Det har nu i fire måneder været skjult, at hele planen er brudt sammen. Det er et konkret eksempel på, at noget bliver holdt tilbage, og kun kommer frem fordi jeg begynder at stille nogle spørgsmål forklarede Bjarne Overmark, som nu vil vide om det er forvaltningen eller borgmesteren, der har besluttet, at det her ikke må komme frem, og hvorfor det ikke blev meddelt, da sammenbruddet fandt sted, forklarede Bjarne Overmark. Beboerlisten vil også arbejde for, at når borgerne har indhentet et bestemt antal underskrifter, kan der kræves en folkeafstemning.

For Charlotte Broman Mølbæk (SF) var aftalen et godt eksempel på, at det er muligt at samarbejde bredt i Randers Kommune.

– Åbenhed og borgerinddragelse er meget væsentligt for SF, og årsagen til det modsatte den afgørende forskel på, at vi trådte ud af aftalen om skolestrukturen bekendtgjorde SF’s spidskandidat.

– Det var ikke muligt at få svar på en række meget simple og meget logiske spørgsmål i forhold til det der foregik. Og den slags processer skal vi grundlæggende have ændret på, erklærede Charlotte Broman Mølbæk, som også gerne vil lægge mere vægt på de høringssvar som kommunen modtager, når det kræves, men politikerne er ikke gode nok til at inddrage dem i dem i de politiske beslutninger.

– Jeg vil gerne have ændret kulturen for, hvordan vi modtager alle de inputs vi får, men er ikke tilhænger af bindende lokale folkeafstemninger, sagde Charlotte Broman Mølbæk.

Daniel Fisker fra Nationalpartiet, som opstiller til byrådet i Randers for første gang. Så for ham kommer aftalen på et perfekt tidspunkt.

– Nationalpartiet er sat i verden for at give alle en stemme i lokalpolitiske debat. Lokalpolitik vedrører borgerne, og derfor skal de naturligvis også inddrages bemærkede Daniel Fisker.

Sociallisten tiltrådte aftalen med henblik på at få et nyt og bedre samarbejde i Randers Kommune.

– Vi vil gerne have et levende demokrati, hvor borgerne også får medindflydelse efter valget anførte Palle Bertelsen fra Sociallisten.

Hvis Dansk Folkeparti kommer og spørger, om de må være med, er de så velkomne?

– Alle er velkomne. Hvis de store partier har lyst til at være med, så er de velkomne til at tilslutte sig. Jeg synes bare, det giver god mening først at få underskrevet aftalen i den her kreds, fordi det er her der er vist størst forståelse af nødvendigheden af åbenhed. Men skulle det være sådan at Socialdemokratiet pludselig har lyst til at tilslutte sig aftalen, så skal de da have lov til det, svarede Kasper Fuhr Christensen.

Per Scultz-Knudsen oplyste, at samtlige partier er blevet inviteret til at deltage i aftalen, bortset fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Initiativtagere til aftalen er Radikale Venstre og Velfærdslisten, som tidligere på året inviterede alle små partier lister. Alternativet har været med i nogle møder, men meddelte tidligere på ugen, at de trak sig ud af aftalen, uden at give nogen begrundelse.

Kommentarer