Randers By

P-muligheder ændres under byggeriet af Arena Randers

Udvidelsen af Arena Randers og ombygningen af jernbanebroen ved Viborgvej medfører, at en del parkeringspladser ved Arena Randers og på grusarealet syd for boldbanerne bliver inddraget. I den forbindelse kan gæster til arenaen bruge en række alternative p-pladser. Samtidig oprettes en række midlertidige parkeringspladser i området.

Udvidelsen af Arena Randers er gået i gang. Derfor er en mindre del af parkeringspladsen ved arenaen allerede afspærret. Entreprenøren forventer, at størstedelen af parkeringspladsen bliver spærret af i løbet af uge 15. Dermed bliver de cirka 160 eksisterende parkeringspladser helt eller delvist utilgængelige, indtil byggeriet er færdigt om cirka halvandet år. Gæster til Arena Randers kan i stedet benytte parkeringspladser ved Stadion og grusarealerne ved Randers Frejas boldbaner. Samtidig er der stadig mulighed for at parkere på Gasværksgrunden og Vestervangsskolen.

Entreprenøren vil dog snart udvide parkeringspladsen sådan, at der bliver skabt ca. 30 nye parkeringspladser ud mod Viborgvej. Disse parkeringspladser vil være tilgængelige gennem hele anlægsperioden. Samtidig vil Randers Kommune etableret nye parkeringspladser i området så snart vejret tillader det. På Sjællandsgade vil der kommet cirka 20 nye parkeringspladser, mens kapaciteten på Fyensgade udvides med 10 pladser.

Besøgende til hallen og på stadion opfordres til at planlægge turen hjemmefra, vælge den rigtige transportform og undersøge parkeringsmulighederne.

Se kort med parkeringsmuligheder nederst i artiklen

Situationen vil give parkeringsudfordringer for beboere i området

I kvarteret omkring Jyllandsgade og Sjællandsgade er der allerede et meget lille udbud af parkeringspladser i forhold til, hvor mange biler, der er i området. Dengang boligerne blev bygget i perioden fra 1920’erne og frem til 1950’erne, var der en begrænset privatbilisme og derfor ikke behov for særligt mange parkeringspladser. Det har siden ændret sig markant. I løbet af de seneste ti år er andelen af familier med bil steget med 15 procent, og andelen af familier med to eller flere biler er steget med 56 procent. Der er derfor et stort pres på parkeringen i et området, hvor der er mange etageboliger, og hvor der stort set ikke er etableret parkering på boligejernes egne grunde.

Jernbanekrydsningen ved Viborgvej

Også i forbindelse med BaneDanmarks arbejde med jernbanebroen på Viborgvej er anlægsperioden på cirka halvandet år. Her forlægges Viborgvej. Det betyder, at vejen i anlægsperioden ikke har samme forløb som i dag, men at den stadig er farbar. Banedanmark er gået i gang med anlægsarbejdet og inddrager i den forbindelse det store grusareal syd for boldbanerne. Det bliver i dag brugt til parkering. Det betyder, at de cirka 240 parkeringspladser på dette område er utilgængelige. Der bliver imidlertid etableret ca. 140 parkeringspladser på den nuværende boldbane, som vil være helt eller delvist tilgængelige anlægsperioden.

Som noget af det første i byggeriet bliver der lavet nye parkeringspladser på Hotelgrunden. Her er der plads til cirka 70 parkeringspladser.

Når byggeriet er færdigt bliver gruspladsen igen tilgængelig for almindelig offentlig parkering, og boldbanen reetableres.

Kommentarer