Randers By

Ordblinde elever får boostet deres selvværd

Peter Solberg til Boost-dag, hvor han fortalte de unge om sine egne erfaringer.

Troen på egne evner er vigtig. Det understregede 20-årige Peter Solberg til ‘Boost-dag’, som er en netværksdag for ordblinde elever. Selvværd og fællesskab er i fokus på dagen, der er arrangeret af tre folkeskolelærere fra Randers Kommune.

Det er svært at sætte lyd og bogstaver sammen. At formulere sig mundtligt kan være utrolig let, men det bliver pludselig en stor udfordring, når det skal ned på et stykke papir.

Ordblindhed anslås at påvirke 10-20% af befolkningen.

Udfordringerne med bogstaver kan give anledning til både faglige og personlige frustrationer. Ikke mindst kan det føre til tvivl på egne evner og en følelse af at være uden for fællesskabet i klassen.

Det har 20-årige Peter Solberg selv oplevet, og det har haft stor betydning for ham, at han at have venner, der stod i samme situation.

– I 5.-6. klasse havde jeg frustrationer over at være ordblind. Det var ikke altid sjovt at være den person, der skulle uden for klassen og have ekstra undervisning. Men jeg lærte, at det var en del af mig – fortæller Peter.

Det var i overbygningen i folkeskolen, at viljen overvandt udfordringerne, og den tro på sig selv håber han at kunne give videre til andre ordblinde unge.

Ordblindheden skulle ikke være en stopklods. Med hjælpemidler og forstående lærere har han færdiggjort folkeskolen og gymnasiet i god stil. Efter sommer har han planer om at tage skridtet videre til universitetet.

– Ordblindheden er bare min udfordring, så har andre måske noget andet at slås med. Til gengæld har jeg mange andre stærke kompetencer at byde på. Og det synes jeg er vigtigt at huske for unge med ordblindhed – forklarer Peter.

Han håber, at han kan være en inspiration for andre ordblinde unge, og derfor takkede han også ja til at holde oplæg til ‘Boost-dag’, som er en netværksdag for ordblinde elever.

Sammen om at være ordblinde
Boost-dagen var arrangeret af tre lærere fra folkeskoler i Randers Kommune, som tog initiativ til, at udvalgte ordblinde elever fra 7. til 9. klasse kunne mødes og skabe et netværk.

– Vi vil gerne styrke fællesskabet blandt de ordblinde elever. Vi vil gerne vise dem, at der også er andre, som står i samme situation. De skal vide, at de ikke er alene. At der også er andre ordblinde – fortæller Kirsten Filskov, der er lærer og til dagligt hjælper ordblinde elever på Munkholmskolen.

Formålet med dagen er netop at styrke netværket, men også den individuelles selvværd. Eleverne skal blive bedre til at tro på sig selv – og så skal de ikke føle sig alene med ordblindhed.

– Nogle af eleverne tror måske ikke helt på egne evner. Vi håber, at de med den her dag får et bedre indblik i deres egen situation – og hvad de kan. Så de både får bygget viden på i forhold til, hvad ordblindhed er – men særligt får samvær og selvværd ud af dagen – siger Kirsten Filskov.

Idéen til Boost-dag er vokset ud af et kompetenceudviklingsforløb på Læringscenter Randers. Her deltager Kirsten Filskov sammen med de to andre lærere, Mie Mørch og Heidi Ølgaard, som læseaktører og har valgt at fordybe sig i ordblindhed og mulighederne for at støtte de ordblinde elever

Kommentarer