Assentoft

Omsorgs- og værdighedspolitik i høring

Randers Kommune har netop sendt udkastet til den nye omsorgs- og værdighedspolitik i høring. Politikken indeholder forvaltningens bud på, hvordan kommunen bedst kan understøtte det gode ældreliv med forebyggelse, rehabilitering og pleje. Der er høringsfrist d. 28. august 2018.

Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Det er nogle af overskrifterne i udkastet til den nye omsorgs- og værdighedspolitik, som Randers Byråd netop har sendt i høring.

– Forvaltningen og udvalget har udarbejdet et rigtig godt bud på den nye politik for omsorgsområdet, og nu er vi spændte på at modtage borgernes input til politikken, siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers Kommune.

Omsorgs- og værdighedspolitikken skal definere de overordnede rammer for omsorgsområdet i Randers Kommune. I udformningen af politikken er der taget udgangspunkt i sundheds-og ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Der er høringsfrist tirsdag d. 28. august 2018, og høringssvar kan indgives via nedenstående kontaktoplysninger.

Herefter behandler Omsorgsudvalget det endelige bud på politikken d. 13. september 2018, og den nye politik forventes at blive godkendt af Byrådet d. 8. oktober 2018.

Læs udkastet til den nye omsorgs- og værdighedspolitik her

Indsend høringssvar til omsorgs- og værdighedspolitikken

Susanne Olesen
Mail: susanne.olesen@randers.dk
Adresse: Laksetorvet 1, 8900 Randers C.
Spørgsmål kan stilles via mail eller tlf. 8915 1393

Kommentarer