Debat og politik

Ombudsmand afviser at undersøge Familieafdelingen

Pressemeddelelse modtaget fra Randers Kommune

Handleplan for Økonomisk stabilisering af Familieområdet blev vedtaget af byrådet 6. juni 2016. Herefter klagede byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen, Bjarne Overmark og Charlotte Broman Mølbæk til ombudsmanden med henblik på at få lavet en ombudsmandsundersøgelse.

Ombudsmanden har nu svaret både klagerne og Randers Kommune og afviser at lave en ombudsmandsundersøgelse, fordi “det i pkt. 4.0 i handlingsplanen fremgår, at de overordnede principper for at gennemføre ændringer i de enkelte sager er, at ændringerne sker inden for rammerne af lovgivningen på området og at de er fagligt forsvarlige at gennemføre.”

Samtidig har Folketingets Ombudsmand bedt kommunen om at sende en oversigt over sager, hvor kommunen i perioden fra 1. januar 2017 til 1. juni 2017 har besluttet “hjemgivelse af anbragte børn”. Og ombudsmanden vil fortsat være særligt opmærksom på henvendelser, der handler om Randers Kommunes afgørelser og sagsbehandling på børne- og familieområdet.

– Det finder jeg kun betryggende, udtaler Anders Buhl Christensen. Og i den sammenhæng kan jeg oplyse, at den samlede genopretning af Familieafdelingen går rigtig godt. Socialstyrelsen roser afdelingen for forbedring af den socialfaglige kvalitet, økonomien er i bedring, og Arbejdstilsynet har droppet alle påbud i Familieafdelingen.

Første afvisning af en ombudsmandsundersøgelse af Familieafdelingen kom i april 2016, hvor Ombudsmanden lagde vægt på, at han var oplyst om de mange tiltag, som byrådet havde vedtaget at gennemføre for at genoprette Familieafdelingens efterslæb på sager, sagsbehandling og arbejdsmiljø.

Kommentarer