Kultur

Og der blev lys! Gymnasieelever udstiller på Museum Østjylland

Her ses en af eleverne fra biologiholdet i gang med lux-måling ved museets moselig, Auningkvinden, for at undersøge, hvordan det dæmpede lys påvirker museumsgæsten biologisk at opholde sig i det lys, der egner sig bedst for sarte museumsgenstande. Foto: Louise Dahl Kristensen

Museumstræthed! De fleste kender den lumske træthed, der kan komme snigende, når man har gået rundt på et museum et stykke tid! Men hvad er det egentlig, der sker med os og vores kroppe? Og kan vi gøre noget ved det?

De spørgsmål har gymnasieelever fra Randers Statsskole brugt den seneste måned på at finde svar på i et nyt undervisningsforløb udviklet af Randers Statsskole og Museum Østjylland. Elevernes undersøgelser, resultater og produkter præsenteres nu i elevudstillingen, ‘Og der blev lys!’, en lyssafari gennem museets faste udstillinger.

Som gæst på museet mærker man i lyssafarien selv svarene på spørgsmålene om museumstræthed. På en underholdende måde kommer man gennem museets faste udstillinger og lader de indre batterier op under nydesignede, bæredygtige lamper.

– Vi lover, det er både sjovt og informativt – og på ingen måde trættende, lyder det fra museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen, der er en af museets deltagere i projektet.

Samarbejde ser dagens lys

Undervisningsforløbet Og der blev lys! er første eksempel på et samarbejde mellem Museum Østjylland og Randers Statsskole. Samtidig er det en del af et nyt udviklings- og læringsprojekt STEAM på museer, som er støttet af Kulturudviklingspuljen og Uddannelsespuljen i Region Midt.

– STEAM-tankegangen handler kort sagt om at koble de kunstneriske fag til de naturvidenskabelige fag og dermed udfordre vante tænkemåder, læringsstrategier og fagenes traditionelle løsningsmuligheder, fortæller Louise Dahl Kristensen og Lisbeth Gry Hjørlund Laustrup, der er lektorer i henholdsvis biologi og design på Randers Statsskole.

Elever afprøver viden

Med projektet STEAM på museer etablerer skoler samarbejder med museer, så eleverne får mulighed for at afprøve deres viden og produkter i virkelighedens verden. Samtidig møder de fagfolk, der arbejder indenfor de naturvidenskabelige og æstetiske/humanistiske felter.

Og sådan gik det til, at elever fra biologiholdet og designholdet og deres undervisere fra Randers Statsskole fik til opgave, sammen med medarbejdere på Museum Østjylland, at udvikle et tværfagligt undervisningsforløb om lys og belysning, der kunne udfordre både museum og skole.

Eleverne fra biologiholdet har sammen med museets konservator kortlagt lysforholdene i museets udstillinger og undersøgt, hvilket lys der er optimalt for mennesker og for museumsgenstande. Designholdet har haft et andet blik på udstillingerne i et samarbejde med museets udstillingsarkitekt og formidler, og eleverne har arbejdet med at formgive bæredygtige lamper inspireret af oldtidens materialer, æstetik og fortællinger.

Og der blev lys!

Eleverne har vist stort engagement under hele samarbejdet og har tilmed delt deres oplevelser med andre designelever, der nu efterspørger at samarbejde med museet!

– Når eleverne er så tilfredse, at de deler deres begejstring med andre elever, er det svært for os at få armene ned, siger en glad museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen og tilføjer:

– Det er meget inspirerende for os at arbejde sammen med Statsskolens dygtige undervisere og elever. Deres tilgang til udstillingerne og forslag til undersøgelsesfelt er sjovt og lærerigt, og noget vi på museet ikke har prøvet før,” fortæller Helle Lebahn Bentzen, der samtidig lover, at der ikke er risiko for at falde i søvn i udstillingerne mere. Det har de kvikke gymnasieelever sørget for.

Udstillingen af elever fra Randers Statsskole kan opleves i Kulturhuset fra tirsdag den 6. februar til og med søndag den 25. februar klokken 10 til 16.

Udstillingen er gratis.

Elever fra designholdet på Randers Statsskole er i gang med de første skitser til deres museums-lampe, inspireret af bondestenalderens materialer, æstetik og fortællinger. Foto: Museum Østjylland

Kommentarer