Øster Velling

I Øster Velling er nøgleordet samarbejde

Foto: Henrik Quist.

I foreningen omkring Øster Vellings forsamlingshus er der ikke mere noget der hedder: ”Sådan har det altid været, og sådan skal det blive ved med at være”. For når man tænker og siger sådan, er det svært at ændre det mindste, eller komme med nye ideer.

For Øster Velling borgerne – og forsamlingshusets venner – har det været en proces at ændre den negative spiral. Der var en dårlig økonomi, hvilket begrænsede mulighederne, hvis bare det mindste skulle laves. Folk blev frustrerede og gik ud af bestyrelsen, fordi de ikke kunne komme igennem med deres ønsker.

Dengang var det ikke frivilligt at sidde i bestyrelsen. Folk blev udpeget.

Forandringen startede, da det blev besluttet kun at have frivillige i bestyrelsen. Ingen vil blive tvangsvalgt. I 2008 blev der sat ord på, hvad det egentlig var, man vil med forsamlingshuset og byen. Projektet ”Magneter i Øster Velling” giver retningslinjerne for, hvad der arbejdes efter og det giver ro, da alle nu ved, hvor det skal hen.

Respekt

Et godt samarbejde i bestyrelsen er førsteprioritet. Det nytter ikke, at man ikke kan tale om tingene, danner kliker og kører folk ud på et sidespor. Der skal være plads til, at man ”brænder en sikring” – og kan komme videre derefter uden at der er dårlig stemning. Ordet “Respekt” er essentielt. Respekt for at ikke alle kan yde lige meget, og at man ikke kan vide alt om alting.

En bestyrelse der fungerer, udstråler udadtil en begejstring, som smitter af på alle, man kommer i kontakt med.

Samarbejde giver begejstring og ro

Med et godt samarbejde i bestyrelsen skabes ro og dermed rammen for at kunne starte større projekter. Når man kører store projekter, er det vigtigt at have struktur og en detaljeret arbejdsplan. Man skal være 100 procent forberedt til møder med fondene, banken og andre samarbejdspartnere. Det kræver mange timers arbejde af de ansvarlige i bestyrelsen, og er man ikke villig til at give disse timer, skal man ikke kaste sig ud i det.

Det har altid været en mulighed at søge hos kommunen til renovering osv., men man har altid skullet yde krone for krone, hvilket – når man ikke har mange penge – sætter store begrænsninger. De to store projekter ”Landsbyen i Naturen” og ”Den Globale IT-Landsby” er kun kommet i gang, fordi vi har haft begejstring og ro.

God sparring med koordinatorer

Det er også lykkedes at få en rigtig god sparring med medarbejdere hos Randers Kommune. Landdistriktskoordinator Line Marie Sørensen, Mette Riisager hos LAG Randers-Favrskov og flere andre. Sparringen har været så givende, fordi vores sparringspartnere har fornemmet, at troen og viljen var der.

Succeskriteriet er hygge

Kommunikationen florerer meget med Øster Velling og omegn via Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve. Der bliver fortalt om alt, hvad der bliver lavet, og der bliver gjort noget for at begejstringen breder sig.

Der bliver forsøgt med at lave så mange arrangementer som muligt. Hvor succeskriteriet er ændret fra ”hvor mange der deltager” til ”hvor meget folk hygger sig”. Det betyder blandt andet, at der ikke bliver aflyst på grund af deltagerantal. Det drejer sig i det hele taget meget om, hvilken tankegang man har. ”Positiv” skal være det primære ord.

… og en god bankforbindelse

Den største udfordring i lokalsamfundene og forsamlingshusene er økonomi. Oftest kører man kun med små overskud, så skal der ske noget ekstraordinært – såsom at få nyt tag eller lignende – er man nødt til at skulle søge penge i fonde.

I Øster Velling har der man heldig at have en fantastisk bankforbindelse, som troede på projekterne og gav en kassekredit, som kunne lægge pengene ud, indtil projektet er færdigt og pengene kommet ind fra fonden. Men ikke alle er så heldige.

Set i bakspejlet vil den eneste ting, der skulle ændres ved projektet være, at lokalsamfundet skulle søge om økonomisk støtte fremfor at have en kassekredit. Det allerbedste ville dog være, hvis kommunen kunne gå ind og mellemfinansiere, så renteudgiften, der er betragtelig ved store lånebeløb, kan undgås.

Kommentarer