Udbyneder

Økonomisk støtte på vej til foreninger i Landdistrikterne

Foreninger i kommunens landdistrikter kan nu søge driftstilskud. Arkivfoto

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at der skal tilbydes driftstilskud til  foreninger i landdistrikterne, som varetager lokalområdets interesser. Det kan være med til  at holde arrangementer for borgerne, drive et lokalt mødested, passe stier og grønne  arealer, eller noget helt andet.

Landdistriktsudvalget besøger hvert år mange foreninger og frivillige i landsbyer og landdistrikter. Her ser udvalget, hvor stort et ansvar, de løfter i forhold til lokal udvikling og fællesskab.

– I Randers Kommune er der over 80 fantastiske landsbyer og mindre  samfund spredt ud over landkortet. I rigtig mange af disse samfund er der aktive borgere, der i regi af en orening gør et stort frivilligt stykke arbejde for at pleje byen og dennes interesser. Nogle foreninger passer  også grønne områder eller aktivitetsparker. Fælles for disse foreninger er at de, ligesom forsamlingshusene, ofte er med til at samle og styrke fællesskabet i byerne, lyder det fra udvalgsformand Lars Søgaard.

– For Landdistriktsudvalget er det vigtigt at understøtte de mange foreninger og frivillige, som er med til at  skabe stærke fællesskaber og attraktive lokalområder i Randers Kommune. 

Driftstilskud til foreningerne, er en af måderne Landdistriktsudvalget kan understøtte ildsjælene, tilføjer han. 

Alle byer kan søge om driftstilskud

Landdistriktsudvalget har besluttet, at alle byer kan søge. Det forventes, at hver by, som søger, kan tildeles op til 2.500 kroner. Det skal være en forening med et alment nyttigt formål der søger. Er der flere foreninger i området, som varetager forskellige opgaver, skal man lokalt blive enige om, hvordan man fordeler tilskuddet og hvem, der søger.

Byer og lokalområder kan søge ved en årlig ansøgningsrunde. Det er vigtigt for udvalget, at den forening, der får tilskuddet, varetager områdets interesser. Dette søges dokumenteret ved at vedlægge vedtægter samt en beskrivelse af hvilke opgaver, foreningen varetager i lokalområdet, til ansøgningen.

Foreninger i landdistrikterne

Der er forskellige typer af foreninger, som på hver deres måde varetager lokalområdets interesser. 

Der er forsamlingshusene, som mange steder er den fysiske ramme for mange aktiviteter i lokalområderne.  Borgerforeningerne er ofte initiativtagere til aktiviteter for borgerne, og lokalråd er med til at koordinere  aktiviteter og skabe udvikling i byen og området.

I Randers Kommune er der 40 forsamlingshuse, hvor flere også fungerer som borgerforening. Der er ca. 17  borgerforeninger, syv lokalråd og en enkelt Landsbyklynge. Der kan sagtens være flere, som kommunen  ikke indtil videre har haft kontakt med.

Her ud over er Randers Kommune bekendt med fire byer, hvor borgerforeningen driver et mødested, der  minder om forsamlingshuse og mindst 15 byer, hvor en lokal forening eller en gruppe af frivillige, har drift  af en legeplads, aktivitetsplads, shelterplads eller andet.

Forsamlingshusenes tilskud påvirkes ikke

Landdistriktsudvalget giver 5.000 kroner om året i driftstilskud til hvert af kommunens 40 forsamlingshuse. Dette tilskud påvirkes ikke, hvis andre foreninger i byen modtager driftstilskud.

Omvendt er det ikke meningen, at dette driftstilskud skal gå til forsamlingshusene. Forsamlingshuse kan derfor kun søge, hvis de varetager andre opgaver i lokalområdet; eksempelvis drift af grønne arealer.

Ansøgningsfrist 15. februar

For at komme i betragtning til driftstilskuddet, skal foreninger søge senest mandag den 15. februar.

Der findes et ansøgningsskema på hjemmesiden randers.dk/driftstilskud.

Man skal i ansøgningen blandt andet beskrive foreningens opgaver og vedhæfte vedtægter samt CVR nummer.

Der udsendes svar til ansøgere når Landdistriktsudvalget har behandlet ansøgningerne på deres  udvalgsmøde den 10. marts.

Kommentarer