Samfund

Nyt stort boligområde kan nu etableres i Haslund

Den nye lokalplan omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43, som her er vist på kortet. Grafik: Randers kommune.

Randers Byråd vedtog i aftes en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre knap 100 nye boliger i Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune.

Et nyt, større boligområde er måske på vej i den lille by Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune efter vedtagelse af en ny lokalplan for et 12,3 hektar stort område, der gør muligt at opføre næsten 100 nye boliger.

På byrådsmødet den 18. marts 2024 blev lokalplanen vedtaget sammen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport.

Dermed er det nu op til bygherre at realisere de muligheder, lokalplanen giver.

Forslaget til lokalplanen har været i høring, og der har desuden været afholdt et borgermøde i lokalområdet om planerne. På baggrund af høringen er der lavet en række justeringer i forslaget – blandt andet er der i det nu vedtagne forslag krav om at etablere fartdæmpninger og midterhelle på Haslund Klostervej.

Kommentarer