Randers By

Nyt projekt skal give ensomhed blandt udsatte borgere sparket

Nyt projekt, der skal afhjælpe ensomhed blandt udsatte og sårbare borgere. Her ses Centerleder for Frivilligværket Louise Brown og KOM MEDs projektkoordinator Birgitte Alme, som står bag initiativet.

Frivilligværket står bag et nyt projekt, der skal afhjælpe ensomhed blandt udsatte og sårbare borgere via en besøgs- og ledsagerordning.

– På Frivilligværket oplever vi en stigende efterspørgsel på besøgs- og ledsagerordninger, fortæller centerleder for Frivilligværket i Randers, Louise Brown og fortsætter:

– Det er vores oplevelse at flere og flere borgere mister andre former for ledsagerordninger, samt at store dele af borgergruppen ikke er “dårlige” nok til at kunne få bevilget ledsagelse.

Det er med disse henvendelser in mente, at Frivilligværket har taget initiativ til Projekt KOM MED, hvis primære formål er at afhjælpe social isolation og ensomhed blandt udsatte borgerne via en besøg- og ledsager ordning.

– Det er jo ikke fordi, vi vil gå nogen i bedene. Men når vi oplever, at der er et kæmpe behov for en besøgs- og ledsagerordning, og vi har muligheden for at afhjælpe behovet, så slår vi naturligvis til, slår Louise Brown fast.

Projekt KOM MED er støttet af Socialstyrelsens pulje til frivillig socialt arbejde – også kendt som PUF.

Et projekt – to retninger

– Projekt KOM MED indeholder både en besøgsordning og en ledsagerordning, forklarer KOM MEDs projektkoordinator, Birgitte Alme, og uddyber:

– Med ledsagerordningen får socialt isolerede og udsatte borgere støtte til at komme ud og få de oplevelser, som andre tager for givet. Det kan være en tur i biografen, en tur i teatret, en tur på café eller hvad borgeren nu måtte have lyst til.

På sigt er det meningen, at borgeren skal introduceres til det frivillige foreningsliv, hvor borgeren med tiden kan færdes uden ledsager.

– Men for at vi kan når dertil, skal der opbygges en god relation mellem borger og ledsager. Derfor bliver projektets besøgsordning en slags fødekæde til ledsagerordningen. Der skal være tid og plads til at opbygge relationen i kendte og trygge rammer, inden borger og ledsager indtager verden sammen, understreger Birgitte Alme.

Frivillige ledsagere

En væsentlig del af projektet er at få skabt det rette match mellem borger og ledsager. Derfor er Birgitte Alme netop nu udkig efter frivillige, der kunne tænke sig at gøre en forskel for et andet menneske. Hun uddyber:

– Det, vi leder efter, er frivillige, der kan se sig selv i en relation til en borger, der har brug for støtte og hjælp til at komme ensomheden og den sociale isolation til livs. Det er frivillige, der har overskuddet til at være noget for nogen. Som frivillig i Projekt KOM MED bliver man klædt på til opgaven. Der vil blive lavet forinterviews med alle frivillige, og disse forinterviews kommer til at ligge til grund for de borger/ledsager-matches, vi laver. Der vil blive lavet intro-aftner, netværkscaféer og løbende opfølgningssamtaler med de frivillige – og selvfølgelig kan de altid henvende sig, hvis de har brug for sparring.

Skulle der sidde nogle læsere og have lyst til at blive frivillig i Projekt KOM MED – eller bare høre mere om projektet, kan de skrive til Birgitte Alme på birgitte@frivilligvaerket.dk.

– Jeg sidder klar ved skærmen til at tage imod henvendelser,” siger projektkoordinatoren med et smil.

Kommentarer