Asferg

Nyt multianlæg med padelbaner på vej til Træningshuset Asferg

Visualisering af, hvordan Multi- og Padelanlægget kunne komme til at se ud. Foto: Winther Sport og Fritid

Gennem det senere år har der været arbejdet med planerne om at opføre et padel- og multianlæg i Asferg. Projektet er nu så langt, at beslutningen om at sætte projektet i gang er taget, og der arbejdes nu på at skaffe den nødvendige finansiering og lave den endelige projektering af anlægget.

Man har aldrig ligget på den lade side i Asferg, hvor lokale ildsjæle ad flere omgange har søsat og gennemført store projekter til gavn for borgerne i Asferg og Gassum samt et stort opland.

Nyeste skud på stammen er et ambitiøst projekt om et padel- og multianlæg i forlængelse af Træningshuset i Asferg. 

Byggeriet bliver etableret i forbindelse med Træningshuset og skal således skabe rammer for nye tilbud til eksisterende og nye brugere og medlemmer i Purhus Idrætsforening, fortæller Kurt Henriksen, bestyrelsesmedlem i Fonden Træningshuset i Asferg. 

– Som altid, når Træningshuset og Purhus Idrætsforening skaber projekter, bliver der tænkt ud af boksen. Senest er dette blevet anerkendt ved den årlige sportsgalla i Randers Kommune, hvor Purhus Idrætsforening fik Initiativprisen for det populære hold Jump4Fun. Det er et hold for børn i alderen 6-14 år der elsker at give den gas med bevægelse og leg i fokus, siger han. 

Multifunktionelt anlæg

For padelanlæggets vedkommende giver kreativiteten sig udtryk i at man ønsker at skabe et multifunktionelt anlæg der kan bruges til andet end padel.

– Der dukker mange nye padel-anlæg op i hele landet og de fleste er 100 procent målrettet mod Padel-sporten. I dette projekt bliver denne metode udfordret, så anlægget kan indgå som en del af Træningshusets eksisterede faciliteter og aktiviteter, forklarer Kurt Henriksen.

Det nye anlæg kommer til at indeholde to padelbaner, og arealet mellem de to baner skal således kunne udnyttes til andre boldspil som for eksempel basket, volleyball, badminton, diverse fitness-aktiviteter samt være et legerum for både vuggestuen, børnehavens og skolens børn. 

Anlægget bygges sammen med de eksisterende bygninger mod syd. Udover padelanlægget bliver der samtidig skabt bedre muligheder for opbevaring af de mange redskaber som Træningshuset råder over.

Padel kommer til at indgå i Purhus Idrætsforening som endnu et aktivitetstilbud og vil dermed styrke idrætsforeningen der satser på at have plads til alle, med aktiviteter for alle, uanset alder.

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 3,3 millioner kroner. Penge som Træningshuset og Purhus Idrætsforening det sidste halve år har arbejdet hårdt på at skaffe blandt andet via fonde og forskellige offentlige støttemuligheder. 

– Sammen med planer om en stor grad af frivilligt arbejde og en del egenfinansiering, har vi på nuværende tidspunkt allerede sikret os cirka halvdelen af det nødvendige beløb. I de kommende uger vil erhvervsdrivende i lokalområdet få besøg af repræsentanter fra Purhus Idrætsforening og Træningshuset, med henblik på at tilbyde muligheden for at støtte projektet med et sponsorat eller lignende, siger Kurt Henriksen.

Håbet er, at projektet bliver modtaget med samme store opbakning, som mange tidligere projekter i Asferg og Gassum er blevet mødt med.

Multi- og Padelanlægget bliver overdækket, så det kan bruges hele året. Foto: Winther Sport og Fritid
Tegningen viser, hvordan multibanen og en ny mellembygning placeres i forhold til Træningshuset. Illustration: Tegnestuen MONSE ApS

Kommentarer