Kristrup

Nyt lyskryds i Kristrup

For at komme sikkerhedsmæssige udfordringer til livs, etablerer Randers Kommune et nyt lyskryds i krydset Kristrupvej og Clausholmvej.

Arbejdet med etableringen af krydset går i gang i uge 45. Krydset ligger i nærheden af de to offentlige skoler Kristrup Skole og Tirsdalens Skole samt den private Romalt Friskole. Nærheden til disse tre skoler betyder, at der dagligt færdes en betydelig mængde skolebørn gennem krydset.

Krydset er i dag udformet som et vigepligtsreguleret firbenet kryds med fuld stop for trafikanterne på Kristrupvej. Det betyder, at køretøjer på Kristrupvej skal bringes til fuld standsning, og trafikanterne skal herefter orientere sig, inden køretøjet kan sættes i gang igen.

– Vi ser frem til at det nye lyskryds står færdigt, så vi kommer de trafikale og sikkerhedsmæssige udfordringer til livs. Der er dårlige oversigtsforhold i krydset, og med tre skoler i nærheden og mange børn i skolealderen i området, er det glædeligt, at vi kan se frem til mere sikker trafikafvikling i krydset. Vi skal beklage de gener trafikanterne kommer til at opleve de næste uger og håber på forståelse for dette. Når først lyskrydset står færdigt i starten af det nye år, bliver det rigtig godt – forklarer Henrik Kaldahl, ingeniør og projektleder i Randers Kommune.

Arbejdet går i gang i denne uge , og i dele af anlægsperioden vil der blive etableret tydeligt afmærkede omkørsler til omkringliggende veje. Kristrupvej på begge sider af Clausholmvej, vil være lukket for al anden trafik end buskørsel. Passage igennem arbejdsområdet på Clausholmvej vil være mulig ved hjælp af et midlertidigt signalanlæg der vil blive opstillet. Samtidig med etableringen af lyskrydset, vil der foregå ledningsarbejder i området. Randers Kommune forventer, at alle arbejder vil være afsluttet ved udgangen af uge 4 i det nye år, forudsat at der ikke bliver hård frost og/eller snevejr.

Kommentarer