Randers By

Ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers

Randers Byråd har på mødet den 5. oktober 2020 vedtaget en ny model for, hvordan pengene til folkeskolerne i Randers Kommune bliver fordelt.

Nu bliver der ændret på, hvordan de 19 folkeskoler i Randers Kommune får tildelt midler. På mødet den 5. oktober har Randers Byråd nemlig vedtaget en ny tildelingsmodel, som kommunen bruger til at beregne, hvor mange penge den enkelte skole skal have tildelt.

Hvert år bliver der fordelt over 500 millioner kroner til folkeskolerne i Randers. Det sker på baggrund af et kompliceret regnestykke, og en evaluering i 2019 viste, at den daværende tildelingsmodel brugte mere end 20 fordelingsnøgler og 60 parametre. Der var derfor behov for en ny model, som er forenklet og øger gennemsigtigheden i fordelingen af midlerne til skolerne.

30 høringssvar
Forslaget til den nye tildelingsmodel var i høring i sommer, og der er i alt kommet 30 høringssvar.

Se høringsmaterialet og alle høringssvar

Den nye tildelingsmodel bruger færre fordelingsnøgler og erstatter samtidig den socioøkonomiske tildeling med en tildeling baseret på en model, som konsulentfirmaet Index100 har udviklet.

Model i kraft fra skoleåret 2021/2
Ifølge beregninger betyder den nye model, at i alt fire skoler vil opleve en budgetreduktion. Beregner viser også, at hvis forslaget til en ny tildelingsmodel bliver implementeret samtidig med et budgetløft på skoleområdet på 25 millioner kroner, vil alle 19 folkeskoler kunne tilbyde et serviceniveau, der som minimum svarer til kommunens gennemsnitlige serviceniveau i skoleåret 2019/20.

Læs mere om tildelingsmodellen og de økonomiske konsekvenser for skolerne

Efter planen vil den nye tildelingsmodel blive implementeret i skoleåret 2021/22.

Kommentarer